Preventie

Het zijn niet de minsten die eind vorige week een brief stuurden aan informateur Gerrit Zalm  met het verzoek om in het regeerakkoord ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan het onderwerp preventie. We treffen bijvoorbeeld Bernard Wientjes en Alexander Rinnooy Kan aan (Agenda voor de Zorg 2017), Paulien Meurs (RVS), Jacobine Geel (GGZ Nederland), André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland) en Ella Kalsbeek (LHV). Niet zomaar een clubje.

De timing is ook goed. Een dag ervoor stond Skipr in een uitgebreid nieuwsbericht stil bij het al in juli verschenen Trendscenario Volksgezondheid Toekomt Verkenningen 2018 van het RIVM. De boodschap hiervan laat aan duidelijkheid niets te wensen over: als er niets verandert aan de manier waarop we onze volksgezondheid inrichten, stijgen de zorguitgaven met gemiddeld 2,9 procent per jaar, wat neerkomt op een verdubbeling van die kosten tussen 2015 en 2040.

Zonder aanvullende maatregelen zullen de zorguitgaven in 2040 zijn verdubbeld

In een reactie op dat Skipr-bericht schrijft Peter Kapitein het trendscenario te zien als een pleidooi voor preventie. Als uitgangspunten hiervoor ziet hij een strikt overheidsbeleid rond tabak (de verkoop verbieden), alcohol (de verkoop beperken en de prijs verdubbelen), bewegen (minimaal vijf uur per week sport op basisschool en middelbare school) en overgewicht (restricties aan opname van zout, suiker en vet in voedsel). Stuk voor stuk prachtige stappen, maar hij behoudt wel een zekere naïviteit als hij dit ‘relatief eenvoudige maatregelen’ noemt. Tabak en alcohol leveren de staat geld op. Sport op school kost geld. En levensmiddelenproducenten gaan geen uitzondering maken voor een klein land als Nederland.

Zulke rigoureuze stappen gaan die vier partijen – die toch al niet zoveel zin hebben om met elkaar te gaan regeren – in de komende kabinetsperiode niet zetten. Maar wat méér stappen op het gebied van preventie dan het huidige, nu demissionaire, kabinet heeft gezet, graag ja.

Delen