Preventieve jeugdzorg

Van de Groningse gemeente De Marne kunnen we leren hoe belangrijk het is gerichte aandacht te blijven besteden aan de jeugd als dorpen vergrijzen en sociale voorzieningen verdwijnen. Dit is niet alleen belangrijk om te voorkomen dat de achtergebleven jeugd zich uit verveling schuldig maakt aan alcoholmisbruik en vandalisme. Het is ook belangrijk omdat het hen verantwoordelijkheidsbesef bijbrengt en hun band met het dorp versterkt. “Je hoopt natuurlijk dat een aantal van die jongeren uiteindelijk doorgroeit naar functies in sportverenigingen, dorpsbelangen en dergelijke, en dat ze in de dorpen blijven wonen”, zegt jongerenwerker Teye Barkema in een interview dat ik met hem had.

Het boeiende is dat de aanpak die De Marne voor jongerenwerk heeft gekozen, veel verder gaat dan het aanbieden van jeugdhonken en hangplekken. Het uitgangspunt was: wij gaan wat voor jullie doen, maar dan verwachten we ook wat terug van jullie voor de dorpsgemeenschap. Mensen helpen hun moestuin bij te houden bijvoorbeeld. Senioren uitleg geven over smartphones. Maar vooral: aansluiting zoeken bij de Centra voor Jeugd en Gezin. Organiseert een jeugdsoos een meidenclub om meisjes weerbaar te maken of een huiswerkclub, dan heeft het CJG daar wat geld voor over. Hetzelfde geldt als de jeugdsozen hun Facebookpagina openstellen voor informatie over relaties, ouders, drugs, seksualiteit of geweld. Of als jeugdsoosleden na een cursus motiverende gesprekstechniek direct het gesprek aangaan met leeftijdsgenoten als ze merken dat het even niet zo goed met hen gaat.

Ontwikkeling van verantwoordelijkheidbesef en gemeenschapzin gaat zo hand in hand met preventie. Voor Centra voor Jeugd en Gezin elders in het land toch iets om over na te denken: je kunt jeugdzorg bieden waar dat nodig is, maar je kunt ook initiatieven ontwikkelen die voorkómen dat het nodig is.

Delen