Prijs en kwaliteit

Louter positieve reacties op social media op het bericht dat het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond het tarievenstelsel voor poliklinische zorg drastisch heeft vereenvoudigd. Terecht, want voor een bezoek aan de polikliniek hebben patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, CZ en VGZ voor de meeste behandelingen vanaf nu nog maar te maken met drie verschillende tarieven: consult medisch specialist, polikliniekbezoek licht en polikliniekbezoek uitgebreid. Patiënten weten dus was behandelingen kosten en wat dit betekent voor hun eigen risico.

Ook de Consumentenbond toont zich positief over de stap die het ziekenhuis en de drie zorgverzekeraars hebben gezet. Ze spreekt terecht de hoop uit dat snel meer ziekenhuizen dit voorbeeld zullen volgen. Dat kan bijna niet uitblijven nu het eerste schaap over de dam is, en het is dan ook te hopen dat NVZ Vereniging van Ziekenhuizen snel een oproep hiertoe doet aan haar leden. De verzekerde heeft er recht op de prijzen van de ziekenhuizen voor behandelingen te kunnen vergelijken.

Openheid over de prijs zegt nog niets over de kwaliteit van de geboden zorg

Maar de Consumentenbond plaatst ook een kritische kanttekening en ook die is terecht. De openheid over de prijs zegt niets over de kwaliteit van de geboden zorg, stelt ze. En ook op die informatie hebben verzekerden recht. “Daar ligt het ultieme einddoel”, lezen we op de site, “een prijs-kwaliteitafweging.” Zo is het wel bedoeld inderdaad.

Toch zit er iets vreemds in de reactie van de Consumentenbond. Ze verbindt aan het nieuws wel de oproep aan zorgverzekeraars om hun tarieven openbaar te maken. Maar ze laat de oproep aan zorgaanbieders om meer transparantie te bieden over de kwaliteit van hun werk achterwege. Die hoort er wel bij.

Delen