Probleemeigenaar

“De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de zorg in particuliere klinieken goed en veilig is”, vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een alleszins redelijke eis, maar het blijkt in de praktijk soms tegen te vallen, concludeert ze in haar rapport over de sector. Het gaat op veel onderdelen goed, concludeert de Inspectie op basis van haar toezicht, maar er zijn ook nog veel verbeteringen nodig. Het feit dat de Inspectie bij achttien van de klinieken die ze bezocht in totaal 106 verbetermaatregelen oplegde, maakt duidelijk hoe serieus deze zaak is.

‘In de praktijk blijkt de veiligheid soms tegen te vallen

Ter nuancering moet hierbij worden vermeld dat het in de berichtgeving om Inspectiebezoeken in 2014 gaat. Zelfstandige Klinieken Nederland laat op haar website weten de door de Inspectie gevraagde verbeteringen adequaat te hebben opgepakt. Tot welke resultaten dit heeft geleid, weten we als de gegevens naar buiten komen over de onaangekondigde bezoeken aan klinieken die de Inspectie ook voor dit jaar weer op de agenda heeft staan.

Eén punt is lastig te adresseren: de samenwerking tussen klinieken en ziekenhuizen. Volgens bestuurders van klinieken weigeren ziekenhuizen met hen samen te werken om afspraken te maken over calamiteiten en complicaties die de setting van een particuliere kliniek overstijgen. Zo’n houding van ‘jouw problemen zijn jouw verantwoordelijkheid’ bij de ziekenhuizen is op zich voorstelbaar. Maar even voorstelbaar is dat de bestuurders van klinieken zich hierachter verschuilen. Toch zijn zij wel de probleemeigenaar, de bal ligt bij hen.

Delen