Proost!

Mijn moeder is een uiterst slimme dame. Zo slim, dat zelfs Beatrix haar goede voorbeeld volgt. Luttele dagen nadat mijn moeder  aankondigde te stoppen met werken, deed zij hetzelfde. Wat denkt u, zou onze vorstin er net als mijn moeder een glaasje champagne op gedronken hebben?

Voordat u en ik de kurken laten knallen op onze pensioendatum, staan we voor een aantal keuzes ten aanzien van het opgebouwde pensioen.  Biedt uw pensioenfonds de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog/ laag constructie, dan kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering laten variëren. Dit bereikt u door aan te geven dat u, in plaats van een gelijkblijvende uitkering, bijvoorbeeld tot 75-jarige leeftijd een hoge ouderdomspensioenuitkering wilt ontvangen en daarna een lagere. Hiermee speelt u eenvoudig  in op uw met het klimmen der jaren veranderende  financiële behoeften.

Conversie, een andere keuzemogelijkheid die zo nu en dan geboden wordt, ziet op het anticiperen op toekomstige indexaties. Ook hiermee bewerkstelligt u dat uw ouderdomspensioenuitkeringen bij aanvang hoger zijn. Maar let op: is de indexatie voorwaardelijk, dan kan de uitkering uiteindelijk fiks lager worden na verloop van een aantal jaren.

Er zijn ook pensioenfondsen die de mogelijkheid kennen om het ouderdomspensioen voor partnerpensioen in te ruilen. Of andersom. Ouderdomspensioen is de uitkering die u bruto levenslang ontvangt vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Partnerpensioen is de bruto uitkering die uw partner levenslang ontvangt na uw overlijden. Bent u alleenstaand, dan is op pensioendatum de keuze voor uitruil van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen over het algemeen snel gemaakt.  Anders is het wanneer u een partner heeft die u graag goed verzorgd wilt achterlaten, terwijl het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd relatief laag is. U kunt dan kiezen voor uitruil van een deel van het ouderdomspensioen, zodat uw partner na uw overlijden een hogere partnerpensioenuitkering krijgt. Bedenk wel dat uw keuze onomkeerbaar is: komt uw partner eerder te overlijden dan u, dan is de pensioenuitvoerder de proostende derde.

Delen