Proudly copied from

De versnelling van de omslag naar digitale en hybride zorg die we in de eerste golf van de coronacrisis hebben gezien, moet volgens demissionair minister Hugo de Jonge niet als een tijdelijke crisisoplossing worden gezien, maar als een “essentiële vormgeving van toekomstbestendige reguliere zorg”.

Het is terecht dat De Jonge erbij zegt dat de digitale omslag ingewikkeld is. Niet voor niets waarschuwt een recente studie vanuit het Radboudumc ervoor dat telemonitoring de zorgvraag ook juist kan laten toenemen. Het moet wel goed gebeuren. Veelzeggend in dit verband is de opmerking van onderzoeker Stefan Auener dat in slechts één van de in het onderzoek meegenomen gevallen de telemonitoring in plaats kwam van het oude zorgpad en dat juist dat geval een positiever beeld liet zien.

‘Digitale transformatie vergt een gedragsaanpassing van zorgverleners’

Maar er is meer om rekening mee te houden. Met het feit dat de digitale transformatie een gedragsaanpassing van de zorgverleners vergt  en dat die daarvoor dus getraind moeten worden.

Er zijn nog flink wat lessen te leren dus, maar dat mag natuurlijk geen hindernis zijn om dat wél te doen. En hoewel De Jonge gelijk heeft dat een copy-paste aanpak niet volstaat, heeft hij zeker ook een punt als hij stelt dat het tijd wordt dat de zorg not invented here achter zich laat. Proudly copied from is iets wat we in de zorg nog veel te weinig tegenkomen. En dan heb ik het echt niet alleen over digitale en hybride zorg.

Delen