Publiekscampagne II

Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, zegt heel veel in het interview dat Trouw met hem had. Bijvoorbeeld dat veel van de onderwerpen die speelden toen hij vier jaar geleden het VUmc verliet nog steeds spelen. En het is begrijpelijk dat hij hierbij het woord cynisme gebruikt, want de tijd van praten over wat er moet gebeuren is echt wel voorbij.

In het uitgebreide interview zijn deze paar zinnen de crux: “Nu komt het er wel op aan dat de zorgconsument uitgelegd krijgt waarom bepaalde zorg beter geleverd kan worden door huisarts, wijkverpleegkundigen of andere zorgverleners dan door het dure ziekenhuis met zijn personeelsproblemen. En waarom ze soms beter af zijn met schuldhulpverlening of betere huisvesting dan met de zoveelste afspraak met de huisarts of psycholoog”.

‘De burger heeft niet in de gaten wat er aan het gebeuren is in de zorg’

Wat Bos hier doet, is niets meer of minder dan – in net wat andere bewoordingen – herhalen wat Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit vorige week maandag ook al zei in het FD. Dit is: benadrukken dat de burger niet in de gaten heeft wat er aan het gebeuren is in de zorg en dat het zaak is dat dit heel erg snel verandert.

Bos’ collega-bestuurder Joep de Groot van CZ doet alvast een voorzet bij het bekendmaken van de nieuwe zorgpremie: hij zegt dat hij zorg die altijd voor iedereen toegankelijk is niet meer kan beloven.

Delen