Quick quick slow

De nieuwe oudere is niet meer de oudere van dertig of veertig jaar geleden, hoor ik de laatste tijd vaak. Tot op zekere hoogte ben ik het ook met deze stelling eens. De oudere van nu is vaak financieel beter af dan de oudere van toen en verkeert vaak ook tot op hogere leeftijd in een betere gezondheidstoestand. De combinatie van deze twee gegevens geeft ruimte voor een andere, meer actieve levensinvulling dan ‘achter de geraniums zitten’.

Betekent dit dat de belevingswerelden van de ouderen en de jongeren van nu zo dicht bij elkaar zijn komen te liggen dat het een goed idee is ze gezamenlijk in één wooncomplex te laten wonen? Woonzorgcentrum Vreedehoff in Arnhem wil dit in ieder geval wel. Het wil jongeren woonruimte aanbieden in een verzorgingshuis voor slechts 75 euro per maand. Maar hier staat wel wat tegenover: de verplichting om dertig uur per maand quality time met de ouderen door te brengen. Afgaand op de berichtgeving zou die quality time kunnen bestaan uit computerles geven of de ouderen aan het dansen krijgen.

Laatst werkte ik tussen twee afspraken door en uurtje in de publieke ruimte van een verzorgingshuis. Het was koffietijd en een van de bewoners, vroeger actief in de muziek, leukte de boel wat op door plaatjes te draaien. De polka’s die hij uitkoos, gingen er goed in bij de aanwezigen. Of dit bij studenten ook het geval zou zijn, vraag ik mij af. Omgekeerd betwijfel ik of de ouderen zitten te wachten op de muziek van Lilly Wood, Sam Smith, Magic of Pitbull. En dertig uur per maand is heel veel in een toch al vol studentenleven. Ik vraag mij dus af hoeveel continuïteit dit plan van Vreedehoff kan bieden.

Delen