Rape garen

Wanneer zijn de rapen gaar, vragen ActiZ, V&VN en NPCF zich af. Zijn de rapen gaar als moeder haar pillen niet meer slikt omdat ze zegt dat die toch niet meer helpen? Zijn ze gaar als een verwarde oudere man het gas aan laat staan als hij de aardappels afgiet en gaat eten, of nog erger: het gas wel open zet maar vergeet er een lucifer bij te houden?De drie partijen nodigen uit tot discussie over dit onderwerp, morgenavond in De Rode Hoed in Amsterdam.

Interessant is dat ze Rudi Westendorp hebben uitgenodigd als gespreksvoorzitter van dit maatschappelijk debat. Wat die pillen betreft weet ik nu al dat hij waarschijnlijk gaat zeggen dat moeder groot gelijk heeft. Hij huldigt immers het standpunt dat ouderen zich vaak beter gaan voelen als hun geneesmiddelgebruik gereduceerd wordt. Hij zit redelijk op één lijn met Masi Mohammadi van de TU Eindhoven, die zich op het standpunt stelt dat je ook ouderen moet stimuleren om het beste uit zichzelf te blijven halen. Alleen heeft zij het dan niet over beperking van geneesmiddelengebruik, maar over terughoudendheid in de inzet van domotica. Use it or lose it: wat de mens zelf kan, moet je niet door een technische oplossing vervangen. Maar use it veronderstelt wel het vermogen om op verantwoorde wijze gebruik te maken van eigen regie.

Het is dan ook goed dat ActiZ, V&VN en NPCF dit debat op de kaart zetten. Als mensen uitgedaagd worden om ook bij toenemende kwetsbaarheid eigen regie te blijven voeren over hun leven, moet de grens tussen eigen regie en professionele verantwoordelijkheid goed gedefinieerd zijn.

Delen