Realistische keuze

Het bericht dat Spijkenisse MC een verrichtingencentrum wordt, en dat dus de opnameafdelingen van de beschouwend specialismen verdwijnen, kan nauwelijks als een verrassing komen. Het ziekenhuis leed over 2014 een verlies van zes miljoen euro en de begroting voor 2015 was op geen enkele manier rond te krijgen zonder vergaande reorganisatiebeslissingen te nemen. Van de patiënten hoeft geen oplossing te worden verwacht, want de patiëntenaantallen blijven alleen maar teruglopen. De onontkoombare conclusie is dat aan sommige ziekenhuizen gewoon niet zo veel behoefte bestaat.

Omvorming tot een verrichtingencentrum is dan een interessante optie. Het is goed nieuws voor die patiënten voor wie het het meest belangrijk is om een basisziekenhuis in de eigen omgeving te behouden: de ouderen. En daaraan heeft Spijkenisse geen gebrek, want volgens de prognoses neemt het aantal 65-plussers in de regio tot 2020 toe met 43 procent. Terecht dus dat Spijkenisse MC zich – binnen duidelijk afgebakende grenzen – wil profileren in zorg voor kwetsbare ouderen.

Op Twitter zag ik de vraag voorbij komen of dit de trend is voor de kleinere ziekenhuizen. Het antwoord zal in veel gevallen ja zijn, zeker in de dunbevolkte gebieden waar de jeugd wegtrekt en de ouderen achterblijven. Verder ligt de nadruk in de berichtgeving over het nieuwe profiel van Spijkenisse MC vooral op het feit dat dit banen kost. Dat is een persoonlijk drama voor de medewerkers die het overkomt. Maar het banenverlies zou alleen maar groter worden als het ziekenhuis zou voortmodderen in plaats van snijden, want dan zou het wachten zijn op de faillietverklaring. Nu blijft in ieder geval behouden wat haalbaar is.

Delen