Recyclen van naaldendoppen

circulair / prijs voor plan om inzamelen naaldendoppen te borgen

Aios Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid Myrna Linders maakte een plan om het inzamelen van naaldendoppen binnen haar organisatie, GGD Hart voor Brabant, te borgen en won daarmee de AJN-AIOS-Prijs (uitgereikt door AJN, wetenschappelijke vereniging van en voor Jeugdartsen).

Gezien de miljoenen naaldendoppen die in de zorg worden gebruikt (door JGZ, huisartsen, dierenartsen, tandartsen, ziekenhuizen), is er veel milieuwinst te behalen met het inzamelen hiervan. Dit gegeven stimuleerde aios Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid Myrna Linders een plan te maken om het inzamelen te borgen.

Het resultaat: medewerkers van GGD Hart voor Brabant deponeren de naaldendop in een speciale box. Vervolgens zorgt de facilitaire dienst dat de doppen bij een inzamelpunt van D-DOG worden ingeleverd. Hiermee wordt niet alleen CO2 bespaard, het levert ook iets op voor het goede doel (KNGF en stichting hulphond).

Linders: “Hopelijk zullen meer GGD’en, ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsenpraktijken volgen met het inzamelen van naaldendoppen.” De prijs bestaat uit een aapje (AAP-prijs) en € 250,-.

Het complete plan is via deze pagina in te zien: Kwaliteitsverbeterplan inzamelen doppen

Delen