Referendum vrije artsenkeuze

Het zelf kunnen kiezen van de zorgverlener of zorginstelling aan wie je je gezondheid en leven toevertrouwt, is een groot goed. Net als dat een advocaat in belang van een aangeklaagde om evidente redenen onafhankelijk hoort te zijn van justitie, hoort een zorgverlener in belang van zijn patiënt onafhankelijk van een verzekeraar zijn advies en noodzakelijke behandeling te kunnen geven.

petitietweetHet is dan ook niet verwonderlijk dat een actie voor behoud van vrije keuze zorgverlener toch binnen de kortste keren bijna 65.000 reacties heeft opgeleverd vanuit ons toch over het algemeen zeer gelaten en nuchter reagerend volkje.

Recht op referendum
Nu wil het dat de partijen, die zo gevochten hebben voor het referendumrecht van het volk, daadwerkelijk kunnen zorgen dat het volk gehoord kan worden in een referendum over deze zeer belangrijke kwestie. De referendumwet is op 15 april 2014 aangenomen en zal dus over enkele maanden van kracht zijn. GroenLinks, D66 en PvdA  kunnen samen ervoor zorgen dat een eventuele wijziging artikel 13 van de Zorgverzekeringswet de Tweede of Eerste Kamer niet passeert, danwel op zijn minst zorgen dat de wet de Kamers niet passeert eerdat burgers de kans hebben gehad om hierover een referendum aan te vragen om zo gehoord te worden.

PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor de wet, dus met vereende kracht zou het moeten lukken?

Een oprecht GroenLinks, D66 en PvdA zijn bereid en samen in staat om de burger op z’n minst het referendumrecht over de vrije artsenkeuze te verlenen.

Delen