Referendum vrije artsenkeuze

Lewi Vogelpoel
Lewi Vogelpoel is radioloog en blogt op persoonlijke titel over de inrichting van de gezondheidszorg. Lees alle artikelen van Lewi Vogelpoel

Het zelf kunnen kiezen van de zorgverlener of zorginstelling aan wie je je gezondheid en leven toevertrouwt, is een groot goed. Net als dat een advocaat in belang van een aangeklaagde om evidente redenen onafhankelijk hoort te zijn van justitie, hoort een zorgverlener in belang van zijn patiënt onafhankelijk van een verzekeraar zijn advies en noodzakelijke behandeling te kunnen geven.

petitietweetHet is dan ook niet verwonderlijk dat een actie voor behoud van vrije keuze zorgverlener toch binnen de kortste keren bijna 65.000 reacties heeft opgeleverd vanuit ons toch over het algemeen zeer gelaten en nuchter reagerend volkje.

Recht op referendum
Nu wil het dat de partijen, die zo gevochten hebben voor het referendumrecht van het volk, daadwerkelijk kunnen zorgen dat het volk gehoord kan worden in een referendum over deze zeer belangrijke kwestie. De referendumwet is op 15 april 2014 aangenomen en zal dus over enkele maanden van kracht zijn. GroenLinks, D66 en PvdA  kunnen samen ervoor zorgen dat een eventuele wijziging artikel 13 van de Zorgverzekeringswet de Tweede of Eerste Kamer niet passeert, danwel op zijn minst zorgen dat de wet de Kamers niet passeert eerdat burgers de kans hebben gehad om hierover een referendum aan te vragen om zo gehoord te worden.

PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor de wet, dus met vereende kracht zou het moeten lukken?

Een oprecht GroenLinks, D66 en PvdA zijn bereid en samen in staat om de burger op z’n minst het referendumrecht over de vrije artsenkeuze te verlenen.

6 Reacties Reageer zelf

 1. E.Kriek
  Geplaatst op 28 mei 2014 om 19:23 | Permalink

  Als ik de bijdragen van de PvdA ( mw Bouwmeester) over dit onderwerp op Twitter analyseer, zinkt mij de moed in de schoenen.

  Er zijn andere zaken dan inhoudelijke, die van invloed zijn op dit onderwerp.

 2. anh jansen
  Geplaatst op 29 mei 2014 om 12:38 | Permalink

  Die andere zaken zijn de aanpak van de Grensoverschrijdende Zorg. Dat kost de Lidstaat Nederland 700 miljoen euro en de kosten blijven explosief stijgen.

  Nederlandse verzekerden hebben het recht om ook in het buitenland zorg in te kopen indien hun verzekeraar er niet in slaagt om in Nederland tijdig zorg in te kopen. In 2013 kochten Nederlandse verzekerden voor 700 miljoen euro zorg in. De trend is dat die post explosief stijgt; het aanbod in Nederland kan de vraag niet aan. Dat is het gevolg van de rantsoenering door verzekeraars en Overheid. De Nederlandse verzekeraars moeten die zorg betalen tegen normale tarieven die ook in Nederland gelden voor Nederlandse zorgaanbieders. Zo werkt immers de vrijheid van verkeer van personen, goederen en diensten in de EU. De andere landen in de EU werken met gesloten beurzen. Dat kan met een publiek systeem. Nederland heeft als enige land gekozen voor een privaat systeem en een BKZ. Dat wringt als je EU regels wil respecteren.

  In de ogen van de Overheid wordt het BKZ ondergraven. Om aan deze lekkage een eind te maken moeten de voorwaarden voor zorgaanbieders in Nederland gelijk worden getrokken met die van in het buitenland: geen contract, dan ook geen honorering.

  Schrappen van art 13 is nodig om de lekkage van het BKZ aan te pakken. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. A Klink in de Eerste Kamer ten tijde van het ‘debat’ over de Grensoverschrijdende Zorg: ” je hebt het belang van de burger en je hebt het belang van de Lidstaat, waarbij het belang van de Lidstaat voor gaat”.

  Art 13 wordt dan ook geschrapt. In het belang van de Lidstaat.

  Zorgverleners worden dan ook verzocht volgend jaar op Koningsdag op de aubade te verschijnen met het Roy Donders Juichpak aan. Vrijwillig en spontaan. Contractueel geheel niet verplicht, maar telt mogelijk wel mee in de contractering voor volgend jaar. Randvoorwaarde. Je moet loyaal zijn en loyaliteit tonen. In het belang van de Lidstaat.

  Daarom maakt het Referendum ook niets uit. Oproep is als trekken aan een dood paard.

  De Referendum Wet is een Wassen Neus Wet zoals een Wassen Neus Wet behoort te zijn in een Wassen Neus Land zoals een Wassen Neus Land behoort te zijn.

  En nu allemaal naar de Jumbo.

  Leve de Koning. Leve de zorgverzekeraar. Leve Roy Donders.

  Juichen. Juichen. Juichen.

  Wat een land.

  Wat is een dood paard?

 3. anh jansen
  Geplaatst op 29 mei 2014 om 13:09 | Permalink

  http://www.skipr.nl/blogs/id1871-de-polis-bepaalt-de-diagnose.html#reacties_container

  Inbreng nr 2.

  Lastig te lezen zoals iedere heldere boodschap.

  Zo is het, maar wat beslist de Lidstaat in het belang van de Lidstaat?

  Natuurlijk moet vrije keuze van zorgverlener, iedere zorgverlener, blijven. Niet alleen vrije artsenkeuze.

  Zelfmanagement is de hype bij verzekeraars: waarom dan die beknotten door afschaffing van art 13 Zvw?

  Of is Zelfmanagement Newspeak van verzekeraars? Net als zorgverzekeraar? Net als Zorgstelsel? Net als Democratie? Net als Referendum Wet?

  Wat is een dood paard? Welk dood paard?

  Leve Roy Donders. Leve de Koning. Leve de Zorgverzekeraar.

  Proef op de som voor financiering van zorg op basis van uitkomsten: Nederland wordt WK voetbal.

 4. E.Kriek
  Geplaatst op 29 mei 2014 om 21:07 | Permalink

  Op social media verschuilt meneer Rouvoet zich achter de NPCF:

  “Opvallend dat de patiëntenbeweging (het gaat toch om hún keuzevrijheid…) veel genuanceerder is dan de aanbieders.. ”

  Nee, ik ga niet in op de geldstroom tussen VWS/ ZN en de NPCF.

  Nee, ik ga niet in op de zogenaamde onafhankelijkheid van patientenclubs.

  Ik stel slechts vast dat dit systeem door en door verrot is.

  En natuurlijk, een inkoppertje, ik constateer dat zorgverleners te maken hebben met een invloedrijke tegenstander.

  ( Ik hoor iets; “tegenstander? ZN is immers uw beste vriend, Calimero” ! )

  Met een vriend als ZN hebben zorgverleners geen vijand meer nodig.

 5. anh jansen
  Geplaatst op 29 mei 2014 om 22:17 | Permalink

  De NPCF:

  Samenvattend verzoeken wij u de volgende aspecten in uw besluitvorming te betrekken
  1. Zie erop toe dat de afspraken die in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg zijn gemaakt in samenhang worden nagekomen.
  2. Zie toe op een heldere afspraak tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over een polis-check voordat een patient een behandeling aanvangt
  3. Garandeer ruime keuzemogelijkheid binnen de naturapolis
  4. Garandeer behoud van de restitutiepolis
  5. Voorkom dat innovatief zorgaanbod als gevolg van aanpassing van artikel 13 geen kans krijgt, door een al dan niet tijdelijke voorziening te treffen.

  En

  Onlosmakelijkheid van afspraken
  Aanpassing van artikel 13 zonder betere patienteninformatie achten wij een verslechtering voor patienten. Het kan niet zo zijn dat alleen aan dit deel van de afspraken navolging wordt gegeven, en aan de overige niet. Meer informatie over keuzen die de zorgverzekeraars bij hun inkoop maken en
  betere patienteninformatie zijn een noodzakelijke randvoorwaarde voor aanpassing van artikel 13. De afspraken die gemaakt zijn in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  En

  Zorginkoop
  Openheid van zorgverzekeraars is dus evenzeer vereist; een patient kan pas zijn voordeel doen met keuzevrijheid als hij weet waarom zorgverzekeraars bepaalde zorg wel of niet inkopen. Daarbij moeten de feiten tellen, net als oordelen van patienten. Ons stelsel is niet houdbaar als deze
  informatie voor de verzekerden niet transparant is. Verzekerden moeten een afweging kunnen maken gebaseerd op kwaliteit en prijs van de aangeboden zorg.

  –Het kwadraat van de vierkante cirkel is wat de NPCF wenst.

  Wilna Wind gaat voorbij aan concurrentie en marktwerking. Alles wat zij wenst is onmogelijk wegens die twee: concurrentie gevoelige informatie kunnen en mogen zorgaanbieders en helemaal de verzekeraars niet vrij geven. Dat is immers de essentie van concurrentie en marktwerking. De door Wilna Wind gewenste informatie is in het huidige systeemmodel onmogelijk vrij te geven.

  Wilna Wind dient dan ook tegen afschaffing van art 13 Zvw te zijn en de facto ook tegen het gehele systeemmodel te zijn.

  Wat zij wenst kan wel in een publiek stelsel. De Zweden, Canadezen, Engelsen, Denen, Finnen en Noren laten zien hoe het ook kan. Alles is daar openbaar omdat het van de burgers is.

  Instemmen onder voorwaarden is typisch Nederlands. Overheid en Verzekeraars zullen nadien zeggen dat aan de voorwaarden niet kan worden voldaan en dat Wilna Wind dat had behoren te weten.

  Ook typisch Nederlands.

  Trek je juichpak maar aan Wilna. Doe de polonaise met Roy en Andre. HopHopHop.

 6. Ruud Noordman
  Geplaatst op 4 juni 2014 om 21:41 | Permalink

  Minister Schippers heeft een truc bedacht om zonder gezichtsverlies van het initiatief af te stappen en toch niet: 2 polissen, een naturapolis met aangewezen artsen en een restitutiepolis waarin vrije artsenkeuze is maar, dat is de rots onder water, minder dan 100% uitbetaling, waarschijnlijk 80%. Er is dus niets nieuws onder de zon, ondanks haar publiciteit. Aangezien 3/4 van de Nederlanders een naturapolis bezit en te weinig geld om 20% bij te passen wordt de wet via deze sluiproute toch ingevoerd. Als dit lukt komt het ook door de gebrekkige solidariteit van de artsen: de psychiaters zijn in 2007, nog voor de ingangsdatum van 01-01-2008 uit het 5-partijenakkoord met het DBC-uurtarief gezet zonder dat de OMS, de KNMG of de NVvP (psychiatervereniging) met de ogen knipperde. Toen dacht ik: het eerste SCHAAP is over de dam, nu is het wachten op de rest. Welnu.
  Trouwens, als de PvdA zich afvraagt waarom ze haar electoraat verliest, dan is dit weer een reden. Onbegrijpelijk dat de VVD dit neemt als liberale partij.
  Verrassend was de paginagrote advertentie van DSW (Telegraaf, waarschijnlijk ook de andere ‘betere’kranten?) die ook op zijn website luid en duidelijk aankondigt de beperkte artsenkeuze niets te vinden. Voor een deel logisch, als kleine verzekeraar kan je niet met elk maatschap/ziekenhuis onderhandelen (dat zou het moeten zijn) maar de overige argumenten die stonden in de advertentie zijn zeer terecht.
  Hierbij laat ik het maar.