Rijk rekenen

Op Medisch Contact vraagt bedrijfsarts Wil Duits zich af hoe het kan dat er nog steeds ziekenhuizen omvallen als de ziekenhuissector het het laatste jaar financieel zo goed doet. Het antwoord is simpel: omdat gemiddelden niets zeggen over de situatie in individuele ziekenhuizen.

Een duidelijk voorbeeld is het VUmc in Amsterdam dat voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies lijdt. Niet dat het daarmee op omvallen staat trouwens, want woordvoerder Jan Hol haast zich om uit te leggen dat het verlies niet als een verrassing komt, maar het gevolg is van investeringen in het elektronisch patiëntendossier en de bouw van het imagingcentrum. Om weer in de zwarte cijfers te komen bezuinigt het ziekenhuis nu op inkoop en tijdelijke contracten en gaat het efficiënter werken. Op de vraag waarom het ziekenhuis dan niet al eerder efficiënter ging werken om het verlies te voorkómen in plaats van eerst te maken en pas in tweede instantie weer weg te werken, geeft Hol helaas geen antwoord.

Het is trouwens nog maar de vraag hoe houdbaar het nieuws over de verbeterde financiële positie van de ziekenhuizen is. Het aantal klinische opnamen laat een dalende trend zien en dat geldt ook voor het aantal (eerste) poliklinische behandelingen. Het aandeel van de zelfstandige behandelcentra groeit. Een opleving is geenszins een voorspeller voor een structurele verbetering.

Delen