Rijp voor het museum

Individueel verzekerd zijn voor zorg wordt de uitzondering in plaats van de regel. Op dit moment is al iets meer dan de helft van de werkende Nederlanders via een werkgeverscollectief verzekerd en volgend jaar zal dit voor driekwart van de werknemers gelden, meldt Personeelsnet.

Het is een logische ontwikkeling, en niet alleen omdat werknemers via collectieve contracten korting kunnen krijgen op de premie van de basisverzekering en in veel gevallen ook op de premie van de aanvullende verzekeringen. Het is ook logisch omdat het bieden van die korting voor werkgevers een manier is om werknemers aan zich te binden. En het is een logische ontwikkeling omdat werkgevers en zorgverzekeraars een gemeenschappelijk belang hebben: werknemers duurzaam gezond houden. Beide partijen hebben er belang bij werkgerelateerde preventieprogramma’s te ontwikkelen voor de werknemers/verzekerden en om hen bij ziekte zo snel mogelijk weer gezond en aan het werk te hebben, omdat zieke mensen hen allebei geld kosten.

Ziek zijn betekent niet alleen ellende voor het zieke individu en diens naasten, het betekent ook een kostenpost voor de samenleving. Het is in ieders belang dit zo effectief mogelijk te voorkomen. Dus als werkgevers en zorgverzekeraars daarin samen een rol kunnen spelen door hun werknemers een stimulans tot duurzame gezondheid te bieden, is dat in ieders belang.

De laatste individueel verzekerde wordt over enkele jaren tentoongesteld in het Volkenkundig Museum.  “Kijk, die had je vroeger nog”, zeggen bezoekers dan.

Delen