Risico

“Meer dan 80 procent wil dat het eigen risico wordt afgeschaft”, twitterde SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven afgelopen vrijdag. Hij beriep zich op een – toen nog lopende – peiling van NH Radio.

Die peiling volgde op een soortgelijke peiling eerder vorige week van Pricewise, waarbij 41 procent van de respondenten aangaf van dat eigen risico af te willen. Werd de stap van 41 naar 80 procent echt in twee dagen gezet? Of ligt het misschien meer voor de hand dat vooral mensen die tegen zijn de moeite nemen om nog een tweede peiling over hetzelfde onderwerp in te vullen? Het is moeilijk te bepalen hoe objectief of representatief zo’n cijfer is.

De SP heeft altijd een belangrijke rol in de discussie over het eigen risico gespeeld en het is gelet op haar politieke signatuur begrijpelijk dat ze niet loslaat. Ze staat voor haar zaak. Maar voor het afschaffen van dat eigen risico betalen verzekerden wel een prijs: een hogere zorgpremie. Die wellicht snel nog verder omhooggaat omdat er geen rem meer is op zorggebruik.

‘Voor het afschaffen van dat eigen risico betalen verzekerden wel een prijs: een hogere zorgpremie’

Een hogere zorgpremie is nu niet echt een onderwerp waarvoor we als verzekerden heel erg warmlopen. Maar die zorgpremie wordt geïnd door zorgverzekeraars. En getuige de plannen van de SP voor een Nationaal Zorgfonds – waarin zorgverzekeraars geen plaats hebben – heeft die partij er waarschijnlijk geen moeite mee als wij collectief boos worden op de zorgverzekeraars omdat de zorgpremie weer eens omhooggaat.

Een alternatief is natuurlijk de afschaffing van het eigen risico te financieren uit verlaging of afschaffing van de zorgtoeslag. Op zich redelijk: als mensen minder zorgkosten hoeven te maken, hebben ze ook minder compensatie nodig. Maar of de verzekerden die er nu aanspraak op maken daar blij van worden, valt te bezien.

Delen