Risico

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

“Meer dan 80 procent wil dat het eigen risico wordt afgeschaft”, twitterde SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven afgelopen vrijdag. Hij beriep zich op een – toen nog lopende – peiling van NH Radio.

Die peiling volgde op een soortgelijke peiling eerder vorige week van Pricewise, waarbij 41 procent van de respondenten aangaf van dat eigen risico af te willen. Werd de stap van 41 naar 80 procent echt in twee dagen gezet? Of ligt het misschien meer voor de hand dat vooral mensen die tegen zijn de moeite nemen om nog een tweede peiling over hetzelfde onderwerp in te vullen? Het is moeilijk te bepalen hoe objectief of representatief zo’n cijfer is.

De SP heeft altijd een belangrijke rol in de discussie over het eigen risico gespeeld en het is gelet op haar politieke signatuur begrijpelijk dat ze niet loslaat. Ze staat voor haar zaak. Maar voor het afschaffen van dat eigen risico betalen verzekerden wel een prijs: een hogere zorgpremie. Die wellicht snel nog verder omhooggaat omdat er geen rem meer is op zorggebruik.

‘Voor het afschaffen van dat eigen risico betalen verzekerden wel een prijs: een hogere zorgpremie’

Een hogere zorgpremie is nu niet echt een onderwerp waarvoor we als verzekerden heel erg warmlopen. Maar die zorgpremie wordt geïnd door zorgverzekeraars. En getuige de plannen van de SP voor een Nationaal Zorgfonds – waarin zorgverzekeraars geen plaats hebben – heeft die partij er waarschijnlijk geen moeite mee als wij collectief boos worden op de zorgverzekeraars omdat de zorgpremie weer eens omhooggaat.

Een alternatief is natuurlijk de afschaffing van het eigen risico te financieren uit verlaging of afschaffing van de zorgtoeslag. Op zich redelijk: als mensen minder zorgkosten hoeven te maken, hebben ze ook minder compensatie nodig. Maar of de verzekerden die er nu aanspraak op maken daar blij van worden, valt te bezien.

4 Reacties Reageer zelf

 1. Will Rutter
  Geplaatst op 30 november 2020 om 15:19 | Permalink

  Goedemiddag, ik ben een fervent tegenstander van de eigen bijdrage,deze kan mijns inziens afgeschaft worden als de bestuurders van de zorgverzekeraars genoegen nemen met de balkende norm! De voormalige topbestuurders van Vgz hebben verleden jaar met z’n 2en een salaris binnengehaald van ca 1 miljoen euro! En dat in deze tijd waar vele mensen de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen! Dan heb ik het nog niet over de leden van de RvC van Vgz, en de directeuren die ook grote salarissen krijgen. Ik noem Vgz,.maar vlak de andere verzekeraars ook niet uit.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 november 2020 om 15:29 | Permalink

  Een miljoen euro wordt opgebracht door een kleine 2.600 mensen x € 385,- eigen risico. Dat schiet, gelet op het aantal verplicht voor zorg verzekerden in ons land, niet op. Nu hebben we inderdaad meer zorgverzekeraars dan de ene die u noemt, en wellicht wilt u stellen dat we zonder kunnen. Dat is tenminste het standpunt van de SP, die zoals u weet een Nationaal Zorgfonds wenst. Afgezien van de vraag of de overheid erg goed is in complexe zaken regelen – denk aan de Belastingdienst, denkt aan de Fyra – is de overstap naar een ander zorgstelsel een kostbare en tijdrovende aangelegenheid, waarbij de kost voor de baat uitgaat. Bovendien heeft het eigen risico een functie: het dwingt mensen om na te denken over hun zorgconsumptie.

 3. Will Rutter
  Geplaatst op 30 november 2020 om 17:25 | Permalink

  Idd uw berekening is correct, ik heb het over 2 personen, ik denk dat er veel meer te halen is,als we weer terug gaan naar het oude ziekenfonds,deze bestuurders deden hun werk pro deo,zij kregen een km vergoeding,een flesje wijn met de verjaardag en net als het personeel een kerstpakket. Het grote voordeel was ,zij stonden kort bij de verzekerden. huidige verzekeraars zijn opgetuigd om als vangnet voor oud politici te dienen! Baantjescarrocel welteverstaan. Ook de ledenraad van Vgz, deze bestaat hoofdzakelijk uit burgemeesters en wethouders.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 november 2020 om 19:18 | Permalink

  Nu ken ik persoonlijk maar weinig (eigenlijk precies nul) bestuurders die bereid zijn voor een bos bloemen em een kerstpakket te werken. Die lui moesten toch ook hun hypotheek betalen tenslotte.
  Maar goed, dit terzijde. Verlangt u werkelijk terug naar het ziekenfonds? Naar de tijd van ongelijkheid op basis van de tweedeling ziekenfonds of particulier dus? Zelf ben ik maar wat blij dat die tijd voorbij is. Ik herinner me nog terdege hoe ik ooit net de grens tussen die twee overging. Vervolgens vertoonde mijn loonontwikkeling toch niet zo snel de groei die ik ervan hoopte. Het gevolg voor mijn verzekering kunt u raden. Een hoop gedoe hoor.