Roepende in de woestijn

Huisarts Jurriën Wind herkent in mijn column in de jongste editie van Arts & Auto niet de medisch specialist die bereid is huisartsen kleine chirurgische verrichtingen te leren. Collega-huisartsen in zijn omgeving kregen van medisch specialisten uit het naburige ziekenhuis juist nul op het rekest op de vraag of zij hun wilden leren een vasectomie uit te voeren. Hierbij zou als reden onder andere het woord broodroof gevallen zijn. Dat is triest, maar ik weet dat zulke medisch specialisten bestaan. Gelukkig hebben zij ook minder kortzichtige collega’s. En gelukkig voor de huisartsen doet Wind zelf ook niet zo moeilijk. Hij vond iemand die hem de ingreep wel wilde leren, en heeft nu een cursusaanbod opgezet om die kennis over te dragen aan zijn collega’s.

Toenmalig minister Ab Klink van VWS heeft in juli 2009 de Tweede Kamer laten weten dat hij vindt dat “huisartsen gestimuleerd dienen te worden in bepaalde chirurgische ingrepen, waaronder de sterilisatie.” Ook zorgverzekeraars zijn ingenomen met deze substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn.

Een bescheiden voorbeeld van effectieve substitutie, noemt Wind zijn initiatief zelf. En hij stelt dat de manier waarop hij de cursus vasectomie heeft opgezet, als blauwdruk kan fungeren voor andere substitutieprojecten. Hij loopt alleen tegen het probleem aan dat het voor een solohuisarts verre van eenvoudig is de politiek en het veld te overtuigen van dit idee. Daarbij kan ik mij heel veel voorstellen. Hij zou gebaat zijn bij een minister van VWS die zich wat vaker in het veld liet zien en die in spreekbeurten goede praktijkvoorbeelden zou aanhalen om duidelijk te maken hoe de zorg zich moet ontwikkelen. En het zou ook geen kwaad kunnen als ze daarbij een keer de naam Jurriën Wind liet vallen.

 

Delen