Roerige tijden

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Nu het roer om is, laten de huisartsen die zijn verenigd in de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen er geen gras over groeien. Direct na het sluiten van het zogenaamde zomerakkoord komen zij met een alternatief voor het contract van de zorgverzekeraars in de vorm van het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod.

In een eerste reactie hierop, op de site van VPHuisartsen, werpt Arnoud Robbers de vraag op hoe de zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en de politiek hierop gaan reageren. Hoe die dit gaan doen, moeten we nog zien. Maar Hans Nobel heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat het even belangrijk is wat de praktijkhouders nu zelf gaan doen. “Hoeveel zijn er bereid het initiatief te ondersteunen met aanmelding en deelname?” vraagt hij zich af.

Ondertussen geven op Medisch Contact de eersten aan niet erg te spreken te zijn over de opstelling van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Huisarts Wil Bosboom roept LHV-voorzitter Ella Kalsbeek op niet zo voorzichtig te manoeuvreren maar meer gas te geven om los te kunnen komen van het achterhoede-imago. De Amsterdamse praktijkmanager René Baars heeft er weinig vertrouwen in dat ze dit zal doen. Hij schrijft: “Ella komt uit de politiek en is daarmee onderdeel van het poldermodel en van de pappen en nathouden en erbij blijven politiek.”

We gaan zien welke route de meest verstandige zal blijken te zijn. Als de zorgverzekeraars, de NZa en de politiek zich welwillend opstellen tegenover het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod, is er niet zo veel aan de hand. Maar als zij het niet zien zitten, werkt de voorzichtige opstelling van de LHV misschien beter om de communicatielijnen open te houden.

7 Reacties Reageer zelf

 1. Henk de vries
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 09:40 | Permalink

  “Als de zorgverzekeraars, de NZa en de politiek zich welwillend opstellen tegenover het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod, is er niet zo veel aan de hand. Maar als zij het niet zien zitten, werkt de voorzichtige opstelling van de LHV misschien beter om de communicatielijnen open te houden.”

  Als zij het niet zien zitten, betekent dat dan niet de ontmaskering van het zomerakkoord? Zijn het dan niet slechts mooie woorden, waarvan door the powers that be niet verwacht wordt dat die worden opgevolgd met daadwerkelijke daden?

  The proof of the pudding is in the eating. Het is te hopen voor alle betrokkenen dat hij een beetje smaakt, want anders zijn we terug bij af…

 2. Hans Nobel
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 11:33 | Permalink

  Beste Frank,

  Welk doel dient ‘de communicatielijnen open houden’ als er communicatief slechts éénrichtingsverkeer is.

  Zo’n beetje raison d’être van HRMO……..je weet wel de jongens en meisjes die juist daar gelijkwaardigheid wilden met verzekeraars…..’geen schijnonderhandelingen meer’ waarbij de dominante macht niet wenste te luisteren maar de huisartsgeneeskundige zorg bij praktijkhouders af TROGgelde.

  De meest verstandige route Frank? Dat is de route die voorkomt dat huisartsen – en dan wellicht meer dan 8.000 van het Manifest – zich zo geschoffeerd en gepiepeld voelen door de verkooppraatjes van de kooplieden op de zorgmarkt en de doofstomheid van de blinde Marktmeester, dat er echt storm uitbreekt en de koers ongewis wordt daar het roer onwerkzaam blijkt.

  Het Modulaire Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod biedt in deze een
  verantwoorde routekaart om op de juiste koers te komen. Met een duidelijke markering waar de rotspartijen liggen waarlangs heen gevaren moet worden. En hoe de kwaliteiten en vaardigheden van alle bemanningsleden ingezet kunnen worden voor een veilige tocht van bemanning en passagiers.

 3. Bas van Pelt
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 17:22 | Permalink

  “Het Modulaire Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod biedt in deze een verantwoorde routekaart”
  Dit is natuurlijk gezien vanuit de huisartsen. Zoals Frank ook al aangeeft is het interessant hoe de overheid, NZA en zorgverzekeraars hierop gaan reageren.

  Ik ben het er mee eens dat er een goede stap is gemaakt in het zomerakkoord. En mooi ook dat er direct vanuit de huisartsen zelf een alternatief plan komt, lovenswaardig zelfs dat er actief naar een oplossing gewerkt wordt. Maar laten we niet er van uitgaan dat dit plan de absolute waarheid bevat, het blijft uiteindelijk een visie van een van de partijen.

 4. anh jansen
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 17:27 | Permalink

  Even de keuzegids zorgverzekeringen 2016 van de NPCF erop naslaan wat te doen;

  https://www.npcf.nl/keuzegids/#22

  “De tweede hoofdvariant, de restitutiepolis, is meestal (maar niet altijd) duurder dan de naturapolis. Bij een restitutiepolis kunt u naar iedere zorgaanbieder van uw keuze gaan, in de zekerheid dat uw zorgverzekeraar dit voor 100procent zal vergoeden. Wél moet die zorgaanbieder dan wettelijk geregistreerd en bevoegd zijn.
  Ook moeten diens tarieven ‘marktconform’ zijn, dus sporen met wat in Nederland gangbaar is. Maar verder heeft de zorgverzekeraar een inspanningsverplichting om te garanderen dat u bij iedere zorgaanbieder terecht kunt”.

  Neem gewoon een Restitutie verzekering! VPH en LHV moeten gewoon al hun klanten oproepen zich te verzekeren bij een Restitutie verzekeraar! Dat zegt de NPCF op voordracht van Flip Vuijsje en Frank van Wijck!

  Wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Voortreffelijk toch?

  En je moet je dan wel even vooraf aanmelden bij Zorgpolisclaim, NPCFfoutadviesclaim en FvWenFVverkeerdgeschrevenkeuzegidsclaim.

  Marktconform is immers marktconform en de tarieven van de VPH en LHV artsen zijn marktconform en gangbaar. Of niet? Hoe zit dat nu werkelijk in Nederland?

  Wat is marktconform en wat is gangbaar en klopt daarmee de tekst van de NPCF? Zijn dat de In Natura prijzen? Contract prijzen? Inclusief gratis doorleverplicht? Inclusief specifiek afgesproken prestaties? Hoe vrij is de Restitutie verzekerde nu werkelijk?

  Laten LHV en VPH maar de proef op de som nemen. Allemaal naar ONVZ of DSW. De enige echte Restitutie verzekeraars in Nederland.

  Vraag wel even de polisvoorwaarden na voor 2016 mbt K&H en de geneesmiddelen en de budgetten voor huisartsen, ziekenhuizen e.d. In het jaar van de transparantie moeten zij dit geven. Toch?

  En hoe zit het met de vermeende inspanningsverplichting van Restitutie verzekeraars?

  VPH zal ook even moeten bellen naar de DZF. Die heeft dit concept eerder geprobeerd en is van een koude kermis thuisgekomen.

  En roer gaat om zegt de Minister en dat betekent dat het nog niet om is gegaan. Het roer moet nog steeds om.

  Wellicht dat Ander Rouvoet hier een passend gedichtje over kan maken? Iets met Hotel California? The Eagles? Je kan inchecken maar nooit meer uitchecken? Dat is de essentie van het systeemmodel Zorgstelsel 2006. Point of no return is gepasseerd.

  Zorgaanbieders moeten zich maar gedragen als Johan van Oldenbarnevelt en tegen de zorgverzekeraars zeggen: maak het kort, maak het kort!

  Hotel California.

 5. anh jansen
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 18:33 | Permalink

  De NPCF heeft geantwoord en verwijst naar de checklist.

  ‘Het klopt dat wat een marktconform tarief is, in de gids niet nader wordt beschreven. Zo beschrijven we ook niet het verschil tussen pure restitutiepolissen en restitutiepolissen met gecontracteerde zorg. De gids heeft als doel inzicht te bieden op hoofdlijnen. In onze Checklist Zorgverzekeringen 2016 geven we meer uitleg. De gebruiker is dan actief zich aan het oriënteren.

  De informatie over wat zijn marktconforme vergoeding is, moet uiteindelijk van de verzekeraar zelf komen’.

  http://checklist.npcf.nl/uw-checklist

  “Bij een restitutiepolis mag u zelf uw zorgverleners kiezen. De verzekeraar moet de kosten voor deze zorg vergoeden. Meestal is dit een volledige vergoeding. De zorgverzekeraar kan besluiten de kosten niet volledig te vergoeden als hij kan aantonen dat de kosten in uw geval onredelijk hoog zijn.

  Kijk altijd op de website van uw zorgverzekeraar of de werkelijke kosten worden vergoed. Soms wordt alleen een marktconform tarief vergoed. Uw verzekeraar kan u uitleggen wat dit in uw geval betekent.

  Meestal maakt de zorgverzekeraar afspraken met zorgverleners over de betaling van de rekeningen. Als er geen afspraken zijn gemaakt moet u de kosten zelf voorschieten. Daarna kunt u dit bij uw zorgverzekeraar declareren. U heeft dan recht op teruggave (restitutie) van de kosten zoals dat in uw polisvoorwaarden staat’.

  –Tja. Inzicht op hoofdlijnen en de checklist verwijst doodleuk naar de verzekeraar! Die geeft uitleg na contractering!

  Wat is een Kluitje in het Riet? Doe de Eenden test!

  Johan van Oldenbarnevelt: ‘maak het kort, maak het kort’.

  En de NPCF vervolgt;

  ‘Er wordt niet gesproken over een budgetplafond in de tekst. Het ziekenhuis kan ‘door zijn budget heen zijn’. Dan heeft ook een verzekerde met een restitutiepolis geen andere keuze dan naar een ander ziekenhuis gaan, al dan niet met hulp van de wachtlijstbemiddeling van zijn zorgverzekeraar. Ook de verzekerde met een restitutiepolis kan te maken krijgen met gecontracteerde zorg. Doel van de tekst is duidelijk maken dat mensen met een restitutiepolis niet in alle gevallen kosten volledig vergoed krijgen of altijd terecht kunnen’.

  Johan van Oldenbarnevelt; ‘maak het kort, maak het kort’.

  Wat is nu nog het verschil tussen de Woekerpolis en een Zorgpolis?

  Koffie is inderdaad koffie! Vraag aan E Schippers welke zij lekker vindt en neem er zelf ook een.

  Het roer is voorlopig nog lang niet om. Hotel California!

  Maar de lijnen naar Apeldoorn zullen roodgloeiend staan!

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 18:58 | Permalink

  @Hans. Jullie hebben heel lang gevochten tegen contracten waarover jullie erg ontevreden waren. Nu komen jullie zelf met een alternatief daarvoor en je vindt blijkbaar dat alle partijen daarover maar in één keer tevreden moeten zijn. Is dat niet een beetje kort door de bocht?

 7. anh jansen
  Geplaatst op 12 oktober 2015 om 19:43 | Permalink

  Gaat niet lukken Hans Nobel. In de farmacie is hetzelfde geprobeerd met De Zorgmakelaar Farmacie. Zelfde model. Is onhaalbaar in de Nederlandse ‘zorg”markt’.

  Het budget laat het niet toe. Inkoopmacht is toegestaan, verkoopmacht moet de kop in worden gedrukt. Het roer gaat om, maar de Minister heeft niet gezegd naar welke kant en wat zij gaat doen met die helmstok in haar handen.

  Ondertussen heeft de NPCF verder geantwoord op vragen over hun Zorgkeuzegids 2016. Kunst en Hulpmiddelen! Wat verstaat de NPCF onder Kunst en Hulpmiddelen? En ze gaan te rade bij hun beide experts, F en F.

  ‘Ga ook eens na hoe de restitutie verzekeraars in 2016 Kunst en Hulpmiddelen gaan inkopen en vergoeden! Geheel in tegenspraak met wat uw eigen Keuzegids probeert wijs te maken’.

  De kunstaankopen van de zorgverzekeraar, lijkt ons iets voor de ledenraad en de raad van toezicht om iets van te vinden. Voor expliciete voorbeelden waar vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars strijdig is met de inhoud van de Keuzegids, houden wij ons zeker aanbevolen.

  Tja. Als de beide experts, F en F, denken dat Kunst en Hulpmiddelen staan voor Kunstaankopen, schilderen, beelhoudwerken, plastiek e.d. is het einde toch zoek?

  Diabetes, Incontinentie, Stoma, Verbandmiddelen, Afvoerend en absorberend, voedingsmiddelen; dat zijn de hulpmiddelen.

  De vraag over dagprijzen en profielen in combinatie met Restitutie zullen we maar niet meer stellen; welke rechten heeft een Restitutie verzekerde? Wat krijgt hij nu terug van zijn declaratie? Hoe moet dat gaan als hij naar verschillende zorgaanbieders gaat? En dat mag hij wegens zijn Restitutie polis!

  Hoe onverenigbaar wil je het hebben?

  Hotel California. The Eagles.

  Daar past inderdaad bij dat de Staatspatiëntenvereniging NPCF rustig meedoet met het spelletje Kluitjes in het Riet en zien hoever we het kunnen rekken.

  Marktconform tarief? Budgetplafond? Dagprijzen? Profielen? Vrije keuze van zorgaanbieder? Restitutie van gemaakte kosten? Medische Noodzaak?

  Zoals W vd Meeren het al een aantal jaren eerder vertelde: in het NL Zorgstelsel is pure restitutie zoals restitutie is bedoeld onmogelijk en is er geen verschil tussen In Natura en Restitutie verzekeraars; het BKZ staat zuivere Restitutie niet toe!

  Alleen in Nederland kan een Restitutie verzekeraar dan ook komen met een lagere premie dan een In Natura verzekeraar.

  Als je dit snapt, snap je ook dat VPH en LHV aan een dood paard zitten te trekken. Alles moet budgettair neutraal. Meer doen voor minder geld.

  Het Roer gaat om? Apothekers weten hoe dit uitpakt. Bel even naar de KNMP.

  Andre Rouvoet zal nu komen met een Haiku.