Beter samen

Edith Schippers en Martin van Rijn zien het goed. “Steeds duidelijker wordt dat het medisch perspectief maar één van de perspectieven is die gezondheidswinst doet realiseren”, schrijven ze in hun brief aan de Tweede Kamer, waarin ze de beoogde samenvoeging van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RVZ en RMO) aankondigen. Geen speld tussen te krijgen. Schippers en Van Rijn laten hiermee zien dat ze begrijpen dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte.

Het klassieke onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn vervaagt steeds meer. En als dat gebeurt, is het steeds minder zinvol om afzonderlijke adviesorganen te hebben die zich ieder slechts over een deel van de problematiek buigen. Kiezen voor een breder georiënteerde strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg is dan een logische beslissing.

De meeste reacties op de aankondiging van de samenvoeging van RVZ en RMO zijn dan ook positief. Eén reactie (op Skipr.nl) verbaasde me, namelijk deze: “De RVZ wordt nu gezien als het schoothondje van VWS.” O ja? Door wie dan? De adviezen die de RVZ de laatste jaren heeft verstrekt, waren kritisch en gaven dus aanleiding tot stevige discussies, binnen en buiten VWS. Van het nieuwe adviesorgaan verwacht ik dezelfde scherpte.

Delen