Safety in numbers

Zoals al vaker gebeurd is, leidden de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars steeds strikter beginnen te hanteren bij de zorginkoop ook deze week weer tot Kamervragen. SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven wilden weten wat minister Edith Schippers vindt van de inkoopcriteria die zorgverzekeraar CZ hanteert voor blaaskankerzorg. Schippers vindt die criteria prima en gelijk heeft ze. CZ baseert zich op literatuuronderzoek, op gesprekken met de Nederlandse Vereniging voor Urologie en met patiëntenorganisaties. Zo hoort het ook.

Toch zal het uit alle criteria waarop de zorgverzekeraars zich kunnen richten onder de streep uiteindelijk de volumenorm zijn die de doorslag geeft. Maatschappen kunnen samenwerkingsverbanden aangaan om de fulltime beschikbaarheid van een multidisciplinair team te garanderen, maar ook dan nog geldt dat ze voldoende patiëntenaanbod moeten hebben om aan de volumenorm tegemoet te kunnen komen. En als alle aanbieders hun beschikbare infrastructuur effectiever gaan benutten en dus grotere patiëntenaantallen kunnen verwerken, zal een aantal aanbieders onder de ondergrens komen. De boodschap voor de komende periode is dus: let op de aantallen.

Delen