Samen het verschil maken

We weten al dat in de langdurige zorg een steeds groter beroep gedaan gaat worden op het informele circuit. En wat is er dan eigenlijk logischer dan het informele circuit voor kwetsbare patiënten ook in de ziekenhuiszorg te verruimen? Het Bronovo Ziekenhuis gaat dit per 1 september doen, door getrainde vrijwilligers in te zetten op de verpleegafdelingen interne en neurologie. Niet voor de volledige patiëntengroep, maar specifiek voor kwetsbare ouderen, degenen dus van wie bekend is dat ze tijdens een ziekenhuisopname fysiek achteruit kunnen gaan of verward kunnen raken.

De vrijwilligers gaan de verpleegkundigen ondersteunen door taken van hen over te nemen die niet-verpleegkundig zijn: een praatje maken, of een wandeling over de gang. Wat jammer dat verpleegkundigen zelf geen tijd meer hebben om zulke dingen te doen, lees ik in een van de reacties op nursing.nl. En die reactie begrijp ik ook wel, maar ik vind die toch niet relevant. De vrijwilligers gaan helpen om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen door de ziekenhuisopname zelf niet zieker worden. Dat is een ondersteunende functie die het verloop van de ziekenhuisopname enorm positief kan beïnvloeden. Daarvan zullen ook de verpleegkundigen beslist de meerwaarde zien. En het doet niets af aan het feit dat ook zij het verschil blijven maken voor de patiënt. Hun verpleegkundige discipline waarborgt dit voldoende. Ik vind het dan ook geen verrassing dat projectleider Marleen Hartevelt zegt dat de verpleegkundigen zich helemaal niet bedreigd voelen door het initiatief, maar er juist erg positief op reageren.

Delen