Samen op pad

Zeven Twentse huisartsen gaan met elkaar samenwerken om te voorkomen dat ouderen in het ziekenhuis belanden. In de proef met preventieve ouderenzorg die ze starten, brengen ze huisbezoeken om de persoonlijke situatie in kaart te brengen van de mensen die tot de risicogroep behoren. En op basis van hun bevindingen houden ze in de gaten hoe het verder gaat met deze mensen en grijpen ze zo nodig direct in. Met heerlijke nuchterheid zegt huisarts Ton Boermans in Tubantia mede namens zijn zes collega’s: “Als we iemand twee weken uit het ziekenhuis kunnen houden, dan is het geld dat de hele pilot kost alweer terugverdiend.”

Zo simpel is dat. Bijna. Want het ligt er maar net aan waarop de huisartsen hun controle richten. Kijken ze alleen naar potentiële lichamelijke problemen? Dan zal het succes beperkt blijven. Kijken ze ook naar de sociale omstandigheden van de ouderen, naar hun voedingspatroon en naar hun mobiliteit, dan kan de winst veel groter zijn. Maar dan is het wel slim om er ook andere zorgprofessionals bij te betrekken, zoals een sociaal maatschappelijk werker, een diëtist en een fysiotherapeut. En dan niet pas op het moment dat het fout dreigt te gaan, maar direct al in het preventieve traject. Dus  kunnen die professionals misschien beter samen op stap gaan om de ouderen in hun werkgebied te bezoeken. Dat vergt wat meer organisatie en afstemming van agenda’s, maar is wel zo effectief.

Delen