Samen optrekken

Cynische reacties op farmaactueel.nl onder de berichtgeving over Licence to Heal. Deze actiegroep, opgezet door acht politieke jongerenorganisaties, gaat de strijd aan om te komen tot goedkopere en beter toegankelijke geneesmiddelen.

Bij oppervlakkige beschouwing van het initiatief lijkt cynisme voor de hand te liggen. Ach, een paar van die politieke jongerenorganisaties, wat kunnen die nu bereiken op dat gebied? Maar wie het volledige manifest van License to Heal leest, ziet dat er toch echt wel een verhaal achter zit waarover is nagedacht. Een verhaal bovendien dat niet alleen hangt aan die acht politieke jongerenorganisaties, maar waaraan ook 25 andere organisaties (waaronder NFU, het Diabetesfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding) hun naam verbinden, evenals een aantal hoogleraren. Bovendien beseffen de initiatiefnemers dat een actie die alleen vanuit Nederland wordt opgezet nooit veel resultaat kan opleveren. Daarom gaan ze ook met Europese politieke organisaties in gesprek. Dan wordt het een ander verhaal.

Ondertussen maakt het ministerie van VWS bekend dat de normbedragen voor bestuurlijke boetes bij overtredingen van de Geneesmiddelenwet voor wat betreft de leveringsverplichting fors zijn verhoogd. Hiervoor geldt hetzelfde: een initiatief dat vooral waarde zal krijgen als het Europabreed wordt ingezet. Hier ligt een opdracht voor de opvolger van Edith Schippers.

Delen