samen voorsorteren

Iedereen heeft een talent, je moet het alleen de ruimte geven om het naar boven te laten komen. Voor de een is dat talent het land besturen, voor de ander is het koffie serveren of appeltaart bakken. De lekkerste appeltaart kreeg ik begin dit jaar uit handen van assistent-medewerkers Debbie bij DROOM in Elst. Debbie is het perfecte schoolvoorbeeld van wat een zorgaanbieder met een goed idee kan bereiken met en voor iemand met een beperking.

Ook de gemeente Apeldoorn is nu bezig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te spreken op hun talent. Het heeft het project Talent opgezet, om deze mensen participatieplekken te bieden waarin ze zichzelf kunnen ontplooien. Voor In voor zorg interviewde ik wethouder Paul Blokhuis over dit initiatief. Hij is slim genoeg om te beseffen dat hij er nooit alleen in slaagt om dit van de grond te krijgen. Hij zei: “We hebben wel partners nodig: maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, scholen en woningcorporaties.” Hun bereidheid om mee te werken is gelukkig groot. En dat is voor Blokhuis van levensbelang, want alleen dit stelt de gemeente in staat om actief voor te sorteren op het overheidsbeleid voor de AWBZ-begeleiding en maatschappelijke participatie. Het is de moeite waard om eens naar het gemeentehuis te bellen en te vragen hoe ver uw gemeente met dit proces is. Ik denk dat u heel wisselende antwoorden te horen krijgt.

Met deze overpeinzing neem ik even de pauze om mijn gezin mee te nemen voor een korte vakantie. Vanaf 13 mei ben ik weer op deze plaats aanwezig.

Delen