Samen werken

Een interessante eerste zin van een nieuwsbericht op Zorgvisie gisteren: “Ruim de helft van de zorgmanagers verwacht de komende jaren meer samen te werken met partijen buiten de eigen organisatie.” Heel goed, dacht ik bij het lezen hiervan. Ze hebben dus door dat in het huidige tijdgewricht fusies niet meer aan de orde horen te zijn, maar dat samenwerken tussen zorgaanbieders in het snel veranderende veld een absolute voorwaarde is voor toekomstbestendigheid.

Helaas, het bericht gaat helemaal niet over zorg, het gaat slechts over geld. De managers verwachten dat ze meer taken zullen gaan outsourcen in de komende paar jaar. De afdeling ICT bijvoorbeeld, het onderhoud van de medische apparatuur, onderdelen van de afdeling P&O of van het facilitair bedrijf. Ik hoop maar dat ze begrijpen dat outsourcen niet betekent dat ook de eindverantwoordelijkheid voor dergelijke taken bij een derde partij komt te liggen. Dat aspect wordt nog weleens over het hoofd gezien.

Begrijp me goed, op zich vind ik de gedachte van outsourcing van taken die niet tot je kerncompetentie behoren alleen maar goed. Ik zou zelfs zeggen: het zal eens tijd worden. Wat me echter opvalt, is dat de respondenten als belangrijkste reden aanvoeren dat ze outsourcing nodig vinden om de organisatie toekomstbestendig te maken. En laat die toekomstbestendigheid nu juist primair bepaald worden door de meerwaarde die je biedt voor je cliënt.

Delen