Samen zelfstandig

Afgelopen week vroeg een apotheker mij om met haar mee te denken over het overnemen van een aandeel in een bestaande praktijk. Het is de bedoeling dat zij voor een aantal jaren een samenwerking aangaat met de huidige eigenaar, om op termijn de volledige praktijk over te nemen. Voor haar een mooie kans natuurlijk, op weg naar een eigen praktijk. 

In eerste instantie staan in ons overleg de zakelijke aspecten voorop, zoals de voorwaarden van de overname en de vraagprijs. Maar wat ik net zo belangrijk vind, is aandacht voor de onderlinge samenwerking in de jaren voor de volledige overname. De uitgangspositie van beiden is tenslotte anders. Waar de opvolger vooral kijkt naar de toekomst en het moment dat zij de praktijk volledig kan overnemen, zal de uittreder vooral nadenken over het moment dat hij de praktijk volledig overdraagt en met pensioen gaat.

De uitgangspunten van beiden is tenslotte anders

Maar ook over de periode tot dat moment is er afstemming nodig. Hoe denken zij over het patiëntenbestand? Zetten zij in op behoud van patiënten of kiezen zij voor groei? Maken zij een vernieuwingsslag met de automatisering of houden ze het voorlopig bij de oude situatie? Blijft de praktijk op de huidige locatie of verhuizen zij bijvoorbeeld naar een gezondheidscentrum? Een ongelijke financiële positie tussen opvolger en uittreder kan hierbij een belangrijke rol spelen. Een ander punt is hoe zij kijken naar de huidige personeelsbezetting en de manier waarop zij leiding willen geven aan de medewerkers.

Daarnaast is het in de onderlinge samenwerking zinvol afspraken te maken en vast te leggen over werkverdeling en vakanties en hoe om te gaan met risico’s als arbeidsongeschiktheid of overlijden. Kortom, zakelijk moet het goed geregeld zijn, maar ook met betrekking tot de toekomstvisie van de praktijk dienen zij op één lijn te zitten.

Delen