Samenwerken aanbieders, gewoon samenwerken

De zorg is een sector die heel goed is in mensen beter maken, maar veel minder in zelf beter worden door te leren van elkaar. Die conclusie valt te trekken uit het nieuwsbericht van ActiZ over meer dan 300.000 ouderen die onnodig ziekenhuisbedden bezet houden. En uit de reactie hierop van NVZ dat afspraken moeten worden gemaakt om onnodige SEH-opnamen te voorkomen.

Op diverse plaatsen in het land zijn hierover al afspraken gemaakt en wordt de meerwaarde daarvan al in de praktijk bewezen. Het voorbeeld van Het Aanmeldportaal in de regio Breda is in dit kader al vaker genoemd, maar er zijn er meer. Ze illustreren het gelijk van Monique Spierenburg, expert lokaal organiseren bij Vilans, dat het goed mogelijk is om te voorkomen dat ouderen onnodig op de SEH terechtkomen. Hiervoor is niet primair meer geld nodig, of een stelselwijziging, maar vooral meer samenwerking.

Het is heel goed mogelijk om te voorkomen dat ouderen onnodig op de SEH terechtkomen

Precies wat Het Aanmeldportaal en andere voorbeelden laten zien. En precies wat fluent Healthcare beschrijft in het onderzoek dat het in opdracht van ActiZ deed: wat nodig is, is betere multidisciplinaire afstemming tussen wijkverpleegkundige, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en het ziekenhuis en de regie daar leggen waar nodig.

In het verhaal van Monique Spierenburg speelt het begrip eerstelijns verblijf een belangrijke rol. En het is voor iedereen die bij de zorg voor kwetsbare ouderen betrokken is heel interessant om het rapport te lezen over het verkennend onderzoek naar het gebruik hiervan dat Vilans gisteren publiceerde.

Delen