Samenwerken of concurreren?

De provincie Zeeland wil dat de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en ZorgSaam gaan samenwerken. Volgens de provincie is dit nodig om de kwaliteit van zorg te verhogen en de zorgmogelijkheden te vergroten. Met dit laatste bedoelt de provincie vooral dat er anderhalvelijns centra moeten komen in Zeeland, om de zorg dichter bij de burger te brengen. De primaire zorgverzekeraar in de regio, CZ, moet als regisseur van dit proces optreden.

Uit het visiedocument dat de provincie over dit onderwerp heeft opgesteld, blijkt dat ze een onderliggende reden heeft om de samenwerking tussen de ziekenhuizen te bevorderen. Ze merkt namelijk dat een kwart van de Zeeuwen nu naar een ziekenhuis buiten de provincie gaat. Die burgers hebben dus blijkbaar geen behoefte aan de twee Zeeuwse ziekenhuizen. Maar als dit het geval is, vraag je je toch af waarom de provincie hen niet gewoon hun gang laat gaan. Als mensen niet in hun eigen provincie behandeld wensen te worden, moet je ze niet dwingen. ZorgSaam draagt zelfs bij aan die vlucht de provincie uit, want dit ziekenhuis heeft een partnerschap met het Universiteitsziekenhuis Gent.

Dat die anderhalvelijns centra er moeten komen, is duidelijk. Zeeland is een uitgestrekte provincie, dus die centra kunnen een cruciale rol spelen om de zorg dichter bij de bewoners te brengen. Maar moeten de ziekenhuizen daarvoor samenwerken? Ze kunnen die centra ook ieder voor zich als satellieten in hun eigen adherentiegebieden ontwikkelen. En aan de randen van die gebieden kunnen ze elkaar er zelfs mee beconcurreren. Daar zal de Nederlandse Mededingingsautoriteit veel gelukkiger van worden dan van samenwerking. En CZ waarschijnlijk ook.

Delen