Samenwerken

Stel, u overlegt als solist met een aantal collega’s over het vormen van een samenwerking. Hoe pakt u dat aan en wat komt erbij kijken? 

De eerste stap is vaststellen van het doel van de samenwerking. Dit doet u door elkaar de juiste vragen te stellen: Waarom deze samenwerking? Wat wordt er gezamenlijk beoogd? Hebben collega’s dezelfde doelen voor ogen? Wat is ieders horizon? Wat zijn de voordelen en de valkuilen van een samenwerking? Waar dient de samenwerking aan te voldoen? 

Bent u het over deze zaken eens, dan stelt u gezamenlijk een stappenplan op. De eerste stap is gezamenlijk een strategie ontwikkelen, waarmee u in feite een kader schetst hoe u met de samenwerking de doelen kunt bereiken. Daarna stelt u de taakverdeling vast van de deelnemers. De ene collega is bijvoorbeeld sterk in personeelsbeleid, terwijl een andere collega meer affiniteit met automatisering heeft.

‘Wat zijn de voordelen en de valkuilen?’

Als u hier op een prettige manier met elkaar bent uitgekomen, is het tijd om de economische, fiscale en juridische aspecten te onderzoeken, hierover afspraken te maken en deze vervolgens vast te leggen. Mogelijk dient er tevens financiering geregeld te worden, bijvoorbeeld omdat er onderling afgerekend moet worden. Daarnaast kunnen er aspecten op het gebied van mededingingsrecht om de hoek kijken, afhankelijk van de juridische structuur. 

Tot slot is het verstandig om met elkaar vast te leggen wat er met de samenwerking gebeurt bij beëindiging, bijvoorbeeld door pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid van een van de collega’s. 

Kortom, aandacht bij de start zorgt ervoor dat u een gedegen samenwerking kunt opzetten. En hou in deze voorbereidende fase ook rekening met demogelijkheid dat de samenwerking niet tot stand komt. Wat is dan uw plan B?  

Delen