Samenwerking én concurrentie

‘Samenwerken in plaats van concurreren’, stelde een Twitteraar bij het bericht dat de Santeonziekenhuizen hun kankerbehandelingen met elkaar vergelijken. En inderdaad, het is een prachtige ontwikkeling dat deze zes ziekenhuizen hierin met elkaar samenwerken. Het levert interessante informatie op voor de patiënt, bijvoorbeeld het gegeven dat palliatieve longkankerpatiënten in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven gemiddeld langer leven dan in het St Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Maar het levert ook interessante onderzoekslijnen op, bijvoorbeeld naar de vraag welke rol chemotherapie hierin speelt en welke kwaliteit van leven de patiënten hebben. En natuurlijk zijn de uitkomsten van onderzoek hiernaar ook vervolgens weer interessant voor de patiënten. Zo ontstaat vanzelf een continue opwaartse kwaliteitsspiraal.

Toch ben ik het niet eens met de stelling dat dit samenwerken in plaats van concurreren is. Het is beide. De Santeonziekenhuizen zijn ook bezig een merk in de markt te zetten. Ze staan voor vernieuwing en willen hierin een leidende rol spelen. “Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan”, lezen we op de website. Met het nieuws over de onderlinge vergelijking van kankerbehandeling laten het zien hieraan invulling te geven op een manier die voor patiënten en zorgverzekeraars interessant is.

Voor wie het zich afvraagt: nee, ik heb geen aandelen en de Santeonziekenhuizen zijn ook geen klant van me. Maar het boeit me wel om te zien wat hier gebeurt. Op dit moment nemen de zes ziekenhuizen zo’n 10 procent van de kankerbehandelingen voor hun rekening. En reken maar dat de overige ziekenhuizen die ook kankerbehandelingen bieden met argusogen kijken naar hoe die zes dit doen. Ik ben benieuwd wat ze daar tegenover gaan stellen.

Delen