Schaap met vijf poten

Na lezing van de vacature die het LangeLand Ziekenhuis heeft uitgezet voor de nieuwe bestuursvoorzitter, vraag ik mij af welke ‘organisatiesensitieve bouwer’ zichzelf in dit profiel herkent. Het bijzondere aan deze vacature is dat die vraagt om iemand die ‘out of the box’ beslissingen kan nemen, terwijl hij of zij terechtkomt in een organisatie die vanuit alle mogelijke invalshoeken onder een vergrootglas ligt.

In de eerste plaats is er de nieuwe eigenaar Vierstroom. Het primaire belang van deze aanbieder is LangeLand te gebruiken als een ouderenzorgziekenhuis dat goede medische zorg kan bieden aan de eigen cliënten in de thuiszorg- en verpleeghuistak. Het zal daarin kritisch worden gevolgd door de overheid, omdat het AWBZ-geld gebruikt om een ziekenhuis in leven te houden. Ten tweede zijn er de medisch specialisten, nu eveneens aandeelhouders in het ziekenhuis. Bestuurders en medisch specialisten die rollend over straat gaan zijn bepaald geen nieuw gegeven in ziekenhuisland. Meestal delft de bestuurder daarin het onderspit. Dat de medisch specialisten nu mede-eigenaars zijn, kan de samenwerking met de bestuurder ten goede komen, maar kan ook juist de speelruimte van de bestuurder enorm inperken. En het risico hierop wordt vergroot door de beperkte financiële speelruimte die er is om vernieuwing mogelijk te maken.

Daarnaast zijn er de concurrerende zorgaanbieders, die gebruik kunnen maken van het gegeven dat ze de strijd aangaan met een ziekenhuis met een verzwakte positie. Voor zorgverzekeraars in het inkooptraject een interessant gegeven. En er is de publieke opinie, die de bestuurder zodanig moet weten te beïnvloeden dat het ziekenhuis weer in een positief daglicht komt te staan na alle berichtgeving over de problemen en het dreigende faillissement van de laatste tijd. Beslist een uitdagende functie.

Delen