Schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen die verband houden met de eigen woning, wordt tijdelijk extra ruim en extra hoog. Nu stelt de overheid nog eisen aan de relatie tussen schenker en ontvanger (ouder en kind) en aan de leeftijd van de ontvanger, namelijk tussen de 18 en 40 jaar. Deze beperkingen worden losgelaten.

 

De hoogte van de vrijstelling wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verruimd van € 51.407,- tot € 100.000,- mits het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of voor aflossing van een eigenwoningschuld. Voor dezelfde periode vervallen de genoemde beperkingen van relaties en leeftijd. Dat betekent dat iedereen tijdelijk van een familielid of van een derde – vrij van schenkbelasting – een schenking voor de eigen woning mag ontvangen van maximaal € 100.000,-.

Tip
Is al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor de eigen woning, dan mag deze nog eenmalig aangevuld worden totdat de grens van € 100.000 is bereikt.
De schenking mag ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld nadat de eigen woning is verkocht. Dit is een structurele verruiming die ook na 1 januari 2015 blijft gelden.

Delen