Schouders eronder

De PvdA stelde vorige week dat er een meldpunt moest komen tegen verspilling in de zorg. En al binnen een week zegt Edith Schippers (VVD) in de Tweede Kamer toe dat er een breed platform komt tegen verspilling in de zorg met een apart meldpunt. Als dat geen dadendrang is.

De Europese commissarissen Neelie Kroes en Tonio Borg springen meteen bij, door te stellen dat we de digitale revolutie moeten omarmen om  de stijgende zorgvraag voor mensen met chronische aandoeningen te kunnen blijven beantwoorden. Dit niet doen, is inderdaad geld verspillen. Ook de Stichting Klokkenluiders (Verstandelijk) Gehandicapten Zorg schiet Schippers te hulp. Die waarschuwt dat binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten jaarlijks tientallen miljoenen euro’s weglekken door fraude. Pure verspilling.

Als je dit optelt bij de verspilling aan medische hulpmiddelen en dubbele onderzoeken die Schippers zelf noemt, kom je al snel aan de twee miljard euro die zij zelf schat dat jaarlijks aan verspilling in de zorg verloren gaat. Het gekke is dat iedereen die in de zorg werkt of die van zorg gebruik maakt al jarenlang weet van die verspilling, maar dat er toch niets tegen gebeurt. Er is blijkbaar nooit een sense of urgency geweest om dit te doen. Die lijkt er nu wel te zijn, al kun je je tegelijkertijd afvragen in hoeverre dit echt zo is. Een platform creëren en een meldpunt openen betekent vooralsnog alleen dat je aandacht creëert voor het onderwerp. Het markeert een punt in de tijd. Maar vervolgens moet er wel echt iets gaan gebeuren met de gegevens die de komende maanden bij dit platform en meldpunt gaan binnenstromen. Ook als Schippers in de loop van die komende maanden allerlei andere dossiers op haar bureau krijgt die schreeuwen om aandacht. Dus als u nu allemaal even meewerkt…

Delen