Schrapsessies

‘De teugels van het basispakket worden aangehaald’, twitterde het AD bij het interview met Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland. Het klinkt als een wat negatieve vertaling voor wat eigenlijk heel logisch is, namelijk: het basispakket beperken tot zorg die bewezen effectief is.

Dat het schrappen van zorg ‘omstreden’ is, zoals het AD stelt, is voorzichtig uitgedrukt. Wie al wat langer meegaat, herinnert zich nog de commotie over het uit het basispakket verdwijnen van de rollator. Wie toen durfde te zeggen ‘Het eerste stepje van je kind zit er toch ook niet in’, kon de wind van voren krijgen. Daarnaast kennen we natuurlijk de discussie over dure geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten . Als uit onderzoek wordt vastgesteld dat een middel weinig doet, betekent dat nog niet dat geen publieksacties en Kamervragen volgen als wordt besloten het niet in het basispakket op te nemen.

Dat het schrappen van zorg ‘omstreden’ is, is voorzichtig uitgedrukt

De beslissing nu van Zorginstituut Nederland om het basispakket veel kritischer tegen het licht te gaan houden dan tot nu toe is gebeurd, is dan ook niet meer of minder dan een omslagpunt in het denken over dat pakket. Wetenschappelijke verenigingen zullen aan de bak moeten om de meerwaarde voor de patiënt van hun behandelingen hard te maken. En ziekenhuizen die apneu-, snotter- en andere poli’s in huis hebben, mogen gaan nadenken over alternatieve bestemming van die vierkante meters, of over het afstoten ervan als ze de meerwaarde ervan voor patiënten niet hard kunnen maken.

Dat dit zou betekenen dat het basispakket wordt ‘uitgekleed’ zoals her en der klinkt in de reacties, is natuurlijk te kort door de bocht. Wie zijn eigen geld over de balk wil gooien voor dingen die geen waarde hebben, moet dat zelf weten. Maar aan gemeenschapsgeld mogen andere eisen worden gesteld.

Delen