Schuldig

Wat een hartverwarmende reactie van ‘Zorgverlener’ (op Zorgvisie.nl) op het onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van ActiZ. Uit dit onderzoek blijkt dat veel zorgverleners zich schuldig voelen over de zorgverlening van hun eigen instelling of over de zorg die zij kunnen bieden. Maar ‘Zorgverlener’ zegt dat hij het schuldig voelen van zich heeft afgeschud. Niet de zorgverlener is schuldig, stelt hij, maar de familie die zijn ouders in een VVT-instelling stopt en dan verwacht geen vinger meer te hoeven uitsteken. Hij verwoordt hiermee perfect het probleem dat ActiZ eerder deze week aankaartte in een Rode Hoed debat onder de titel “Hier is mijn moeder, regelt u het verder?”

Een van de vragen die in het debat centraal stond, was: zijn we de afgelopen dertig jaar niet allemaal vreselijk verwend? Het enig juiste antwoord is natuurlijk ja. Actiz-directeur Aad Koster bepleit nu een cultuuromslag. Die bestaat er in zijn zienswijze onder meer uit dat de naasten van een zorgbehoeftige eerst maar eens zelf moeten kijken wat ze kunnen betekenen, voordat een beroep wordt gedaan op thuis- of ouderenzorg. En als die zorg onontkoombaar is, moet de zorgverlener vooral coachen en kennis overdragen, zodat diens inzet beperkt kan blijven.

Maatschappelijk gezien geen populaire boodschap, want Nederlanders hollen liever achter hun eigen geluk aan dan voor hun ouders te zorgen, zoals in andere landen wel gangbaar is. Toch heeft Koster wel gelijk, want de groep ouderen wordt simpelweg te groot om deze handelwijze te kunnen blijven volhouden. Maar Abvakabo stond vorige week al op zijn achterste benen toen de gemeente Emmen aan zorgbehoeftigen vroeg of zij iets wilden terugdoen voor de samenleving. Ik verwacht dus dat de nog veel verdergaande verandering die ActiZ nu aankaart nog tot heel wat maatschappelijk kabaal zal leiden.

Delen