Schuldvraag

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal mensen dat de premie voor de zorgverzekering niet betaalt in vijf jaar tijd met ruim een vijfde is gegroeid. De teller staat nu op 298.000. Deze mensen zijn natuurlijk wel verzekerd tegen ziektekosten – dat is immers verplicht – maar ze hebben al minimaal zes maanden geen premie meer betaald. VVD-Tweede Kamerlid Arno Rutte wees er in een BNR-interview op dat mensen die de premie niet betalen al na twee maanden een waarschuwing van de zorgverzekeraar krijgen met een aanbod van een betalingsregeling. Reageren ze daar niet op, dan komen ze in een ‘heel naar’ regime terecht, stelde hij hierbij.

Het achterliggende probleem is natuurlijk dat dit heel nare regime voor de meeste van deze mensen niet op zichzelf staat. In de social media reacties op het nieuwsbericht over het groeiend aantal wanbetalers wijzen enkelen minister Edith Schippers van VWS aan als de zondebok die het probleem heeft veroorzaakt. Dat is onzinnige framing, want het wekt de suggestie dat de wanbetalers slechts één schuldeiser zouden hebben en dat het huidige zorgstelsel waarvoor Schippers verantwoordelijk is dus de boosdoener is. Het ligt veel meer voor de hand dat dezelfde mensen op veel meer fronten in de financiële problemen zitten. Dat die groep de laatste jaren gegroeid is, is niet vreemd. Veel mensen zijn immers getroffen door de economische crisis die ons land heeft getroffen. Natuurlijk hebben deze mensen ook problemen met het betalen van hun zorgpremie. Maar dit probleem versmallen tot iets dat exclusief met de zorg te maken heeft, gaat voorbij aan de realiteit waarin deze mensen gevangen zitten.

Delen