Vertrouwen

De second opinion kan uit het basispakket verdwijnen. Deze stelling legden wij vorige maand, via een online-enquête samen met het opinieprogramma Altijd Wat van de NCRV, voor aan bijna 7000 leden van VvAA. Daaruit bleek dat tweederde van de artsen en bijna net zoveel van de andere (para)medische beroepsbeoefenaren vindt dat de second opinion geheel of gedeeltelijk voor rekening mag komen van de patiënt. Vooral omdat zo’n second opinion slechts in minder dan 5 procent van de gevallen tot een andere diagnose of behandeling zou leiden.

Niet opmerkelijk dat zorgprofessionals deze mening zijn toegedaan. Zij weten immers dat de first opinion, zeker bij gecompliceerde beelden, allang niet meer de diagnose van slechts één dokter is. Artsen vragen in de diagnostische fase uit zichzelf al vaak de mening van collega’s en daarnaast zijn niet zelden ook andere disciplines bij het diagnostische proces betrokken. De diagnose is daardoor doorgaans helder en voorzien van het best denkbare behandelvoorstel. En toch is de second opinion voor patiënten zeer belangrijk. Soms omdat ze zich daarna pas neer kunnen leggen bij de diagnose, maar vaak ook omdat ze – tegen beter weten in – hopen op een betere uitkomst of behandeling.

Volgens mij is het sleutelwoord hierin vertrouwen. Wie op het oordeel van de arts vertrouwt, heeft geen tweede mening nodig. Het is dus aan artsen en andere zorgprofessionals om via zorgvuldig onderzoek én uitgebreide informatie daarover, het vertrouwen van de patiënt te verdienen en te behouden. En het is aan de media om het lekenvergrootglas nu eens van de fouten af te wenden richting alles wat goed gaat in de zorg. Natuurlijk moeten wij journalisten de sector kritisch volgen, maar het is ook onze taak om het publiek te wijzen op de in vele opzichten excellente Nederlandse gezondheidszorg. Het goed uitoefenen van het vak als zorgprofessional (inclusief de communicatie daarover) in combinatie met een evenwichtige berichtgeving in de pers helpt het vertrouwen van patiënten te herstellen. Daardoor wordt de second opinion veel minder vaak nodig en kan deze gewoon in het basispakket blijven.

Delen