Selectieve zorginkoop: the continuing story

Opnieuw een belangrijke uitspraak in de discussie over selectieve zorginkoop. Niet van een rechter deze keer, maar van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die stelt dat een zorgverzekeraar het recht heeft te weigeren bepaalde zorg bij een ziekenhuis in te kopen. De zorgverzekeraar schaadt met die weigering geen publiek belang en benadeelt consumenten niet. Ook heeft de zorgverzekeraar het recht bepaalde zorg te selecteren op basis van prijs- en/of kwaliteitsoverwegingen. En hij mag hierbij ook extra eisen stellen aan de zorg. Geheel in lijn dus met wat NZa-voorzitter Theo Langejan bedoelde toen hij eerder dit jaar in Arts & Auto stelde dat macht van de zorgverzekeraar nadrukkelijk de bedoeling is.

De signalen dat het proces van selectieve zorginkoop nu in versneld tempo vorm zal krijgen, worden dus steeds duidelijker. Gisteren berichtte ik op deze plaats al over de gedwongen fusie tussen Atrium en Orbis, die geheel past in de plannen van zorgverzekeraar CZ. Nu komt daar weer het bericht bij van de Oost-Groningse ziekenhuizen, die intensiever moeten gaan samenwerken om in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden in dit dunbevolkte gebied. Ook hier weer wordt gesproken van concentratie van taken waardoor patiënten – of artsen – moeten gaan reizen om zorg te ontvangen danwel te verlenen. Alleen is het hier niet CZ, maar Menzis dat achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Delen