Sentiment

In een Kamerbrief geeft minister Ernst Kuipers (VWS) informatie over onderzoek dat hij Nivel heeft laten doen naar het zorgadvies dat zorgverzekeraars (willen) geven en in hoeverre verzekerden hiervoor open staan.

De brief laat zich naar twee kanten toe bijna lezen als een sentimentsanalyse. Ten eerste is er het sentiment van de zorgverzekeraars, die zich door de privacyregels voorzichtiger en reactiever opstellen dan de Autoriteit Persoonsgegevens aangeeft dat nodig is.

Ten tweede is er het sentiment van de verzekerden over de zorgverzekeraars. Aan de ene kant zijn er verzekerden die zorgadvies verstrekken als een taak van de zorgverzekeraars zien. Aan de andere kant verzekerden die hierover enig wantrouwen hebben. Dat wantrouwen lezen we ook terug in de reactie op het nieuwsbericht over dit onderwerp op Skipr en op social media. De strekking is: de zorgverzekeraar heeft geen interesse in kwaliteit, maar alleen in prijs.

‘Kwaliteit heeft een prijs, maar biedt ook belangrijke voordelen’

Het is een vaker gehoord sentiment waarbij de vraag mag worden gesteld hoe realistisch het is. Goedkoop is immers duurkoop. Kwaliteit heeft een prijs, maar biedt ook belangrijke voordelen – en niet alleen voor de patiënt. Een patiënt die goedkoop maar ondoelmatig behandeld wordt, is niet alleen slecht af, maar kost de zorgverzekeraar ook meer geld, omdat de vervolgzorg die nodig is om alsnog tot het gewenste resultaat te komen ook verzekerde zorg is. Gebruikmaken van de informatie die de zorgverzekeraar over de zorg tot zijn beschikking heeft, kan dus in het voordeel van beide partijen zijn.

Delen