Slecht bevallen

In Brazilië doen ze niet zo moeilijk. Daar kom je gewoon advertenties tegen van zorgaanbieders met teksten als: ‘Save your love channel, have a cesarean’. In Nederland gaat het er heel wat behoudender aan toe. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) stelt in een interview in Spits onomwonden niet te willen meewerken aan keizersneden op bestelling. Een weigering die duidelijk is ingegeven door de actualiteit, want in Groot-Brittannië zijn de regels op dit gebied recent juist versoepeld en in Italië bevalt al 40 procent van de vrouwen met een keizersnede.

Mijn eerste reactie toen ik de stellingname van de NVOG las was: wat geeft jullie het recht om over het hoofd van de patiënt heen te beslissen? Je kunt als beroepsgroep wel zeggen welke kant je op wilt, maar daarmee ga je lijnrecht in tegen een maatschappelijke ontwikkeling waarin de patiënt als zorgconsument steeds meer ruimte voor zichzelf opeist. Je maakt geen vrienden als je daar compromisloos tegenin gaat. Waarschijnlijk maak je er wel concurrenten mee die zeggen: ‘Kom maar bij ons hoor mevrouw, hier mag u zelf beslissen’. Dit inspelen op klantbehoefte kom ik ook tegen bij Kraamzorg Het Groene Kruis, dat in reactie op het NVOG-nieuws meteen tweet: ‘Voor ons maakt het niet uit hoe je bevalt. Ook in geval van een keizersnede krijg je aansluitend kraamzorg thuis.’

Kijk, dat is slim. De stellingname van de NVOG is veel te dogmatisch. Het zou slimmer zijn als ze aanstaande moeders inhoudelijk informeert over de nadelen van een keizersnede. Of als ze het College voor Zorgverzekeringen een eigen bijdrage voorstelt voor een medisch niet-noodzakelijke keizersnede. Maar simpelweg stellen dat jij de dienst uitmaakt, is iets waar Nederlanders slecht tegen kunnen.

Delen