Slecht bevallen

 

Wat betekent het dat minister Edith Schippers (VWS) onaangenaam verrast is door de beslissing van de gynaecologen van Zwolle en Meppel om de verloskunde per 1 juli in Zwolle te concentreren? Dat betekent niet meer dan een signaal dat zij net zo ontevreden is over de gang van zaken als de verloskundigen, de ambulancezorg en zorgverzekeraar Achmea. Het betekent niet dat zij zelf gaat ingrijpen, want dat gaat ze niet doen.

Kunnen de gynaecologen dus hun gang gaan en de verloskundige zorg inderdaad per 1 juli in Zwolle concentreren? Nee, dat toch niet. De randvoorwaarden hiervoor die Achmea stelt – adequaat geregelde ambulancezorg en goede samenwerking met de ketenpartners – blijven recht overeind.

Naar aanleiding van de blog die ik 5 april over hetzelfde onderwerp schreef, kreeg ik van de gynaecologen via Twitter de reactie dat het over de tweede lijn gaat en dat de gynaecologen daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat is natuurlijk waar, maar het gaf hen nog niet het recht eigenmachtig de beslissing te nemen over de datum waarop de verloskundige zorg in Zwolle geconcentreerd moet zijn. De gynaecologen kunnen immers niet alleen de randvoorwaarden hiervoor organiseren. Daarvoor hebben ze de andere professionals in de tweedelijns verloskundige zorg en de ambulancezorg nodig.

De manier waarop de gynaecologen eigenmachtig te werk gingen, én de hautaine manier waarop ze reageerden op de kritiek die daarover losbarstte, was alleen maar contraproductief. Die andere partijen zetten begrijpelijkerwijs nu even de hakken in het zand, waarmee het komen tot goede samenwerkingsafspraken even niet meer op de voorgrond staat. En dus lijkt het erop dat de gynaecologen de strijd om die datum van 1 juli niet gaan winnen. De sympathie van de overige betrokken patijen hebben ze al verspeeld.

Delen