Slechte timing

Afgelopen maandag publiceerde de Healthy Community Foundation zijn Zorgplan. Handvest voor de zorgsector. Behalve naar de pers ging het ook naar de Vaste Kamercommissie VWS. Voor beide partijen blijkbaar geen ‘stop de persen’-moment, want onmiddellijke reacties op social media en op de websites van de medische media bleven achterwege.

In het woord vooraf van het 69 pagina’s tellende document springen deze twee zinnen eruit: ‘De zorgsector is geworden tot een gammel bouwwerk, dat met steeds meer steunpilaren overeind moet worden gehouden. Er is maar één remedie en dat is rigoureus het systeem opnieuw opzetten’. Hiermee is het uitgangspunt van het zorgplan meteen duidelijk: het is een pleidooi voor een grootscheepse stelselherziening. Een voornemen waarvan sommige oppositiepartijen zullen smullen, al heeft een van die partijen – de SP – zijn eigen plan voor zo’n stelselherziening in de zorg nu niet bepaald met electorale winst beloond gezien. Bovendien is het iets waarop het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU niet zit te wachten.

Aan het einde van het document treffen we bij wijze van samenvatting de kubus met 27 blokjes aan, symbool staand voor de 27 zorgverbeterpunten die in het plan worden beschreven. Wat hier onder de kopjes ‘patiënt’ en ‘preventie’ vermeld staat, zal veel mensen aanspreken. Maar het afschaffen van het eigen risico, vermeld onder ‘zorgkosten’, gaat er voorlopig echt niet van komen. En ook de opzet van een ministerie van Gezondheid, Wonen en Welzijn is op dit moment niet aan de orde. VWS blijft VWS. Met twee ministers in plaats van één weliswaar, maar een meer majeure verandering dan dat zit er echt niet in.

De opstellers geven aan het nu gepresenteerde zorgplan zelf te zien als ‘de eerste fase van onderzoek’, met ruimte voor reacties. Op die reacties wachten we dus even.

 

Delen