Slechte timing

Goed nieuws dat staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS structureel zo veel geld wil vrijmaken voor het stagefonds; jaarlijks 99 miljoen euro maar liefst. Andere departementen zullen er jaloers op zijn. En ik wil geen afbreuk doen aan de vreugde die ongetwijfeld bij veel partijen wordt gevoeld over dit bericht, maar ik wil wel twee kritische kanttekeningen plaatsen.

De eerste is dat meer geld voor stageplaatsen niet per se leidt tot meer vraag aan de voorzijde. Leerlingen moeten wel voor de zorg kiezen, anders schiet je met zo’n stagefonds bijzonder weinig op. En de soms wat wanhopige aandacht die VWS de laatste paar jaar heeft voor het ‘boeien en binden’ van mensen aan de zorg, laat zien dat die keuze voor de zorg nog steeds te wensen overlaat.

Mijn tweede kanttekening bij dit nieuwsfeit is dat het onmogelijk op een slechter gekozen moment had kunnen komen. Het werd meteen op de hielen gezeten door een volgend nieuwsbericht, dat verpleegkundigen woest zijn over het afschaffen van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Volgens cao-onderhandelaar Rolf de Wilde gaat het inkomen van verpleegkundigen hierdoor 25 procent achteruit. Wie verder leest, ziet dat de onderhandelingen over de cao nog niet afgerond zijn (ze gaan op 21 maart verder) en dat het bericht alleen betrekking heeft op verpleegkundigen in universitaire medische centra. Maar die nuance zullen veel leerlingen missen die slechts de kop ‘Verpleegkundigen woest over afschaffen ORT’ zien. Als die onderhandelingen op 21 maart niet tot een beter resultaat leiden en het Malieveld stroomt vol met boze verpleegkundigen, dan nodigt dit niet uit om voor het vak te kiezen.

Delen