Sliep uit

Hoe kun je je als openbaar apotheker positief onderscheiden in een tijd waarin de openbare farmacie alleen maar onder vuur ligt en continu in de verdediging wordt gedwongen? Door dingen te doen die andere aanbieders niet doen. Sonja Keizers van de Haagse apotheek Pillen en Praten deed dit eerder al door een afspraak met zorgverzekeraar CZ te maken waarin zij al haar inkoopvoordelen overdraagt aan de zorgverzekeraar in ruil voor een hogere receptregelvergoeding. Zij levert hiervoor aan haar cliënten extra zorg zoals therapietrouwbegeleiding en medicatiegesprekken.

Alle twee die aspecten van extra zorg kan zij nu ook inzetten bij haar nieuwste initiatief: een stoppen-met-roken-programma, inclusief begeleiding en farmacotherapie. De afspraken die Keizers hierover heeft gemaakt met CZ maken haar apotheek tot de eerste hoofdcontractant met een rookprogramma.

Dat andere apotheken zich hiervoor nog niet hebben gemeld, heeft ongetwijfeld te maken met het late moment (december 2010) waarop de Nederlandse Zorgautoriteit de beleidsregel Stoppen met rokenprogramma heeft uitgegeven. Maar Keizers heeft door die late publicatie even lang in onzekerheid gezeten over de invulling van die beleidsregel als andere openbare apotheken en heeft tóch stappen durven zetten. Op zo’n luis in de pels van de openbare farmacie kun je alleen maar trots zijn.

Delen