Slim bekeken

Het is een weeffout van het huidige zorgstelsel dat de academische centra hun geld moeten verdienen met hetzelfde zorgaanbod als de perifere ziekenhuizen. Academische ziekenhuizen zouden juist financieel moeten worden beloond als ze zich volledig richten op de hoogcomplexe zorg die alleen zij kunnen bieden.

In het aanbieden van de laagcomplexe zorg ondervinden de academische centra niet alleen concurrentie van de perifere ziekenhuizen, maar ook van de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Nu de zorgverzekeraars steeds sterker inzetten op selectieve zorginkoop, zal de concurrentie op dit gebied vanuit die laatste categorie zorgaanbieders alleen maar sterker worden. ZBC’s staan er immers om bekend tegen aantrekkelijke tarieven te kunnen werken én buitengewoon klantvriendelijk te zijn. Voor zorgverzekeraars een interessante combinatie.

Wat doe je dan als universitair centrum om toch marktaandeel te behouden in die laagcomplexe zorg? Zelf een ZBC opzetten. Het AMC doet dit nu op het gebied van oogheelkunde. En helemaal slim is dat het dit doet in samenwerking met een al bestaand ZBC: Oogziekenhuis Zonnestraal. Het feit dat Zonnestraal al acht vestigingen heeft, betekent dat het AMC zó kan instappen in een bestaande infrastructuur. En het feit dat het AMC zich wil concentreren op de hoogcomplexe oogzorg en de eenvoudiger behandelingen wil afstoten naar het ZBC, betekent voor Zonnestraal dat het patiënten te over krijgt. Samen met die patiëntenstroom stroomt ook het geld naar beide partijen.

Het enige wat ik mij afvraag, is of minister Edith Schippers (VWS) een oogje zal dichtknijpen. Gelet op de ambities van AMC en Zonnestraal ligt het niet voor de hand dat de volumegroei van dit nieuwe initiatief onder de 2,5 procent blijft.

Delen