Slimme stelling

‘Een ondernemende onderzoeker is fantastisch, een onderzoekende ondernemer is verdacht’, is een van de stellingen uit het proefschrift dat zorgondernemer Thomas Timmers vandaag verdedigt aan de Radboud Universiteit. Hiermee haalt hij op een slimme manier zelf de angel uit de kritiek die hij weet dat hij kan verwachten omdat hij als ondernemer – iemand van buiten de zorg dus – iets bedenkt om de zorg te verbeteren en zorgkosten te besparen. Zeker als het om een app gaat, een vorm van digitale zorgondersteuning dus, en als hij daarbij termen gebruikt als value based healthcare, samen beslissen en patient empowerment.

Patiëntinformatie toespitsen op de individuele patiënt

Toch valt wel degelijk wat te zeggen voor de Patient Journey App die hij zes jaar geleden ontwikkelde en waarnaar hij de laatste vier jaar onderzoek deed. Toepassing van een app maakt het mogelijk om – in tegenstelling tot een folder – patiëntinformatie toe te spitsen op de individuele patiënt en te doseren. Via korte vragen kan ook worden getoetst of de patiënt de verstrekte informatie heeft begrepen.

Natuurlijk, dan kan allemaal in een persoonlijk gesprek tussen arts en patiënt ook. En dat gesprek blijft onverminderd belangrijk. Maar we weten dat de patiënt veel van wat hij in de spreekkamer hoort niet volledig oppikt of onthoudt. En die arts is ook niet 24/7 beschikbaar om de patiënt aan zaken te herinneren. Bovendien zegt Timmers op basis van onderzoek onder patiënten te kunnen concluderen dat zij ‘zelfs wat minder’ zorg consumeren. Een wat vage formulering natuurlijk, maar toch wel een interessante.

Delen