Slimmer registreren

Ziekenhuizen geven te veel geld uit aan kwaliteitsmetingen, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, tussen de 40,1 en 82,3 miljoen euro per jaar. Gerelateerd aan het totale bedrag dat we als land aan ziekenhuiszorg uitgeven valt dat mee: het is tussen de 0,3 en 0,6 procent. Als dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt, is dat niet onverantwoord veel. De waarde van de DICA-registraties bijvoorbeeld (www.clinicalaudit.nl) zal niemand betwisten. Ook de registraties die in het kader van Meetbaar Beter worden gedaan op het gebied van cardiologie (www.meetbaarbeter.com) dienen een duidelijk doel omdat het gaat om patiëntgerelateerde uitkomstindicatoren.

Kan hetzelfde gezegd worden van álle registraties die in de Nederlandse ziekenhuizen geschieden? Gelet op het feit dat ziekenhuizen gemiddeld deelnemen aan 45 kwaliteitsregistraties, negentien keurmerken en zeven patiëntervaringsregistraties valt te vrezen van niet. KPMG, dat in opdracht van NVZ onderzoek deed naar de registratielast van de ziekenhuizen komt met een paar goede aanbevelingen voor verbetering. De registratietijd beperken door te registreren in het elektronisch patiëntendossier bijvoorbeeld. Minstens zo belangrijk is de aanbeveling het aantal kwaliteitsmetingen te verlagen door minder te kijken naar structuur- en procesindicatoren en meer naar uitkomstindicatoren. Dit sluit aan bij de stelling van NVZ dat registraties bedoeld zijn om de patiëntenzorg te verbeteren.

Als alle registraties in alle ziekenhuizen worden geïnventariseerd, compleet met doelbeschrijving, zijn dubbelingen – en het zal niemand verbazen als blijkt dat dit er aardig wat zijn – eruit te halen. Een mooie bijvangst hiervan kan zijn dat ziekenhuizen registraties tegenkomen waarvan ze denken: “Waarom deden we deze ook al weer?” Als dat laaghangend fruit geplukt is, is waarschijnlijk al veel gewonnen. Zeker als ziekenhuizen bereid zijn hun kennis te delen. In het licht hiervan is het begrijpelijk dat minister Edith Schippers de ziekenhuizen oproept om van elkaar te leren.

Delen