Slok op een borrel

Wat is het meest logische antwoord op de vraag: ‘Waarop beoordeel je de waarde van een fysiotherapeut?’ Naar mijn idee is het enig juiste antwoord: ‘Op de vraag hoe snel en doelgericht hij me van mijn klacht afhelpt.’ Maar nee, ik heb het helemaal mis. Afgaand op de analyse van Qualyzorg – gebaseerd op de patiëntbeleving van maar liefst veertigduizend patiënten – ben ik een uitzondering. Volgens hen gaat het er niet om dat de fysiotherapeut zo doelgericht mogelijk werkt, maar dat hij voldoende tijd aan de patiënt besteedt. Die tijd blijkt een enorme invloed te hebben op de patiëntbeleving. Scoort een fysiotherapeut in een patiëntbeoordeling een zes of minder, dan is de kans heel groot dat dit komt omdat die fysiotherapeut de patiënt de indruk heeft gegeven snel van hem af te willen.

Rare wereld. Fysiotherapie voor een incidentele klacht wordt bij volwassenen alleen vergoed als je een aanvullende verzekering hebt. En fysiotherapie die valt onder de lijst chronische aandoeningen wordt pas vanaf de eenentwintigste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt er dus als patiënt alle belang bij om snel en efficiënt behandeld te worden. In de eerste plaats omdat je dan zo snel mogelijk weer volledig kunt functioneren, maar zeker ook omdat snelle en efficiënte behandeling een flinke slok op een borrel scheelt. Die borrel kun je dan in je stamkroeg nemen, om tegemoet te komen aan je behoefte aan aandacht. Geniet, en bezoek de fysiotherapeut met mate.

Delen