Sluiting Labyed vinger op zere plek

Het is triest dat zorgaanbieder Zorg Labyed zijn deuren moet sluiten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar als Labyed ongediplomeerde familieleden van cliënten inhuurde als verpleegkundigen en verzorgenden, is de reden voor dit bevel natuurlijk wel terecht. De Inspectie bood de organisatie ruimte voor verbetering toen het deze gang van zaken bij een onaangekondigd bezoek constateerde. Maar bij een tweede onverwacht bezoek bleek die verbetering niet doorgevoerd en moest Labyed dus de deuren sluiten.

De organisatie richtte zich op allochtone cliënten en verweert zich door te stellen dat is gezocht naar allochtone medewerkers met een passende opleiding in de zorg. Die bleken moeilijk te vinden. Dan kun je natuurlijk zeggen: “Dan had je maar beter moeten zoeken”, maar ik denk wel dat Labyed hier een reëel probleem blootlegt. Het past niet in de cultuur van mensen met een bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse achtergrond om hulp van buitenaf te vragen als een familielid chronisch ziek wordt. Zeker niet als die hulpverleners niet dezelfde achtergrond hebben en dus de cultuur niet kennen. En zowel in de opleidingen als onder het huidig personeel zijn allochtonen (vooral Turken en Marokkanen) in de zorgsector nog ondervertegenwoordigd. Maar die allochtonen wonen wel in ons land. Ze worden ouder, ze worden ziek, ze hebben zorg nodig. En ook zij zijn Nederlanders.

Delen