Smet op het blazoen

Als KWF Kankerbestrijding ons heeft willen wakker schudden, dan is dat gelukt. De campagne, Aandacht a.u.b., maakte in zijn korte bestaan heel wat tongen los. Het was echter snel duidelijk dat KWF geen enkele reden had om blij te zijn met de reacties. Een kleine bloemlezing van Twitter: ‘Rampzalige communicatie’, ‘Zo erg, lukte me niet om tot het einde te kijken’, ‘Als deze campagne echt van KWF is, slaan ze de plank wel stevig mis’ en ‘Laat het nooit aan patiënten zien’.

KWF verweerde zich in eerste instantie tegen de stroom aan negatieve kritiek door te stellen dat het nooit de bedoeling was dat patiënten deze campagne onder ogen zouden krijgen. Het was een campagne voor zorgprofessionals die in de ziekenhuizen werken, stelde het. Dat mag zo zijn, maar het is natuurlijk een uiterst naïeve gedachte dat buiten die zorgprofessionals om niemand zou meekijken. Nooit van internet gehoord KWF? Nooit bij stilgestaan dat mensen social media zoals Twitter zouden gebruiken om hun verbazing over de campagne te delen?

KWF stelde verder dat de campagne een bijdrage moest leveren aan haar doelstelling om kankerpatiënten een betere kwaliteit van leven te bezorgen. Het is zonder meer waar dat de bejegening van patiënten door zorgprofessionals hierin een rol speelt, maar die bejegening verander je niet door mensen voor de gek te houden in een volkomen over the top product. KWF heeft zichzelf hiermee geen dienst bewezen. Gelukkig zag het dit in de loop van vrijdagmiddag in en maakte het bekend de campagne stop te zetten. De doelgroep blijft achter met de vragen welk doel die überhaupt had moeten dienen en hoeveel geld die heeft gekost.

Delen