Snel snel

Het bericht gisteren dat het UMC Utrecht patiënten direct inzage gaat geven in hun complete elektronische dossier lokte veel reacties uit op social media en nieuwssites. De een noemde het een fantastische ontwikkeling, terwijl een ander zich afvroeg of hiermee geen ICT-geld wordt verspild als andere ziekenhuizen met andersoortige portals komen die niet op dit eerste initiatief en op elkaar aansluiten. Een terechte kritische kanttekening: als dit blijkt te zijn wat de patiënt wil en als andere ziekenhuizen dus volgen, is het waardevol als hiervoor zo snel mogelijk een standaard wordt ontwikkeld.

In het filmpje dat de introductie van de nieuwe service op patiëntenniveau uitlegt, zegt een voice-over dat het begrijpelijk is dat iemand bij ziekte precies wil weten wat hem te wachten staat en met de arts wil meedenken wat voor hem het beste is. Daarom kan de patiënt in zijn persoonlijk medisch dossier zien wat artsen en verpleegkundigen over hem noteren, zijn medicatieoverzicht zien en direct uitslagen van onderzoeken lezen. “Hebt u nog vragen aan uw arts, dan kunt u deze vanaf nu ook online stellen via een e-consult. U krijgt snel antwoord op uw vragen zonder dat u daarvoor naar het ziekenhuis hoeft te komen.” Dit biedt iedere patiënt die dat wil de kans om een actieve rol te spelen in zijn behandeling, zo luidt de boodschap.

Het feit dat dit per e-consult kan heeft beslist meerwaarde, voor de patiënt én de behandelaar. Maar het is interessant dat Skipr een nieuwsbericht over de ontwikkeling plaatste onder de kop: ‘Patiënt UMCU ziet testuitslag eerder dan arts’. Het snelle antwoord op vragen waarvan het filmpje gewag maakt, is cruciaal. Loopt dit spaak, dan kunnen testuitslagen leiden tot – op gebrek aan medische kennis gestoelde – gissingen, met alle paniek van dien.

Delen